Rádce, který vás bezstarostně provede výběrem osobního účtu

vedení osobního účtu

Rozhodujete-li se v současné době o založení či změně osobního účtu, nabízíme vám krátký a praktický rádce, který vás světem často rozporuplných nabídek finančního trhu s lehkostí provede. Ideální osobní účet se tak může stát realitou pro každého.

Osobní účet u nízkonákladové banky

Mnoho lidí má v dnešní době obavy ohledně bezpečnosti ukládání svých finančních prostředků u nízkonákladových bank, ovšem tato obava je již značně přežitá a zbytečná. Známou nevýhodou vedení osobního účtu u nízkonákladové banky je to, že zde nejsou poskytovány velké úroky, takže vaše peníze nerostou. Jenže smyslem zřízení účtu u nízkonákladové banky není spoření, ale možnost obhospodařování svých běžných potřeb, tedy plnění obvyklé funkce běžného, a nikoliv spořicího účtu.

Výhodou je možnost vybírat z bankomatů jiných bank, což nebývá zpoplatněno, či zatíženo poplatky jen zcela zanedbatelnými. Samozřejmostí bývá kreditní karta a využití bezúročného období na splácení. Za převody peněz se neplatí, stejně tak jako za zadávání trvalých příkazů, plateb SIPO i inkasa. Nízkonákladové banky také nabízejí praktickou možnost vkládání peněz pomocí bankomatů. Nevýhodou pak je malý počet kamenných poboček. Ty však nemusí být využívány příliš často, dokonce v některých případech se nemusí využívat vůbec, probíhá-li efektivní komunikace prostřednictvím internetu. Nízkonákladové banky nabízí obdobně jako jiné velké bankovní instituce možnost správy financí prostřednictvím internetového bankovnictví a speciálních mobilních aplikací.

Osobní účet a možnost nabídky zvýhodněné půjčky či dalších benefitů

Při volbě optimálního osobního účtu je také podstatné brát v potaz, zda vám jeho zřízení může přinést další výhody, jako je nezpoplatnění dalších od banky využívaných služeb či nabídnutí výhodnějšího úroku, žádáte-li u téže instituce o půjčku či úvěr. Nižšího úroku pak můžete dosáhnout i komplementárním uzavřením pojištění schopnosti splácet, které se pozitivně právě do výše vaší úrokové sazby promítne. Podstatné je také, zda banka nabídne i zvýhodněné možnosti vašim rodinným příslušníkům, například zřízení bankovního účtu pro vaše děti.

Potřeba půjčky může čas od času nastat u kohokoliv a je třeba mít s bankou již předem nastavené parametry tohoto produktu, přijde-li jeho čas. Potom se lze na banku operativně obrátit a vlastní vyřízení půjčky zabere jen velmi krátký čas, protože jste již předem obeznámeni s nastavenými podmínkami, které můžete dlouho dopředu zvažovat. Samozřejmě tato možnost nemusí být využita nikdy, ale je stále příhodné mít ji jako záložní variantu, nastane-li v budoucnosti akutní potřeba vlastnictví určité vyšší finanční částky.

Příklady praktických srovnání nabídky bankovních účtů

Týdeník Ekonom roku 2015 uveřejnil výsledky zajímavé komparační analýzy, kde byly zkoumány poplatky za vedení bankovních účtů u dvou různých typů domácností, z nichž jedna měla k dispozici měsíčně částku 40 000 Kč a druhá 25 000 Kč.

Při realizaci typických úkonů v průběhu celého měsíce bylo pro skupinu s vyšším příjmem jednoznačně nejvýhodnější užívání běžného účtu zdarma mKonta u mBank s měsíčními poplatky ve výši 179 Kč, dále u Air Bank s Malým tarifem s poplatky 183 Kč, na třetím místě výhodnosti se pak jevila Citibank se Citikontem Plus za 200 Kč. Nejnákladnější variantou se pak stala Česká spořitelna s iúčtem s poplatky v částce 1 260 Kč, dále Era Poštovní spořitelna s online osobním účtem za 1 110 Kč, třetí nejnákladnější bankou byla GE Money s Genius Bene za 1 084 Kč.

Klienti z nízkopříjmové skupiny, která disponovala celkovou sumou 25 000 Kč měsíčně, pak nejlépe pořídili u Citibank se Citikontem Plus s poplatky pouze 10 Kč, dále u Zuno bank s Účtem Plus s poplatky 18 Kč a u Fio banky s osobním účtem za 22,40 Kč. Naopak nejdražší variantou se pro ně jevila Sberbank s Fér kontem start za 336 Kč, dále UniCredit Bank s U kontem za 295 Kč a Era Poštovní spořitelna s online osobním účtem s poplatky 292 Kč měsíčně.

Online kalkulátory napomohou

Jak je vidět, existují na finančním trhu silné rozdíly, kterých je třeba si být při výběru osobního účtu vědom. K ověření výhodnosti zvažované nabídky pak dobře poslouží různé online kalkulační nástroje, které dokážou namodelovat mnoho typických situací. Kalkulátory nejsou dostupné pouze na oficiálních webech bankovních institucí, ale poskytuje je i řada webů zaměřených na finanční poradenství. Při využívání online kalkulátorů, které mohou skutečně dobře posloužit, je však dobré mít na paměti, že neobsahují všechny možné varianty, a poukazují tak pouze na část, i když často velkou, celkové reality finančního trhu.

Čeho je také důležité se vyvarovat, je vliv reklamy. Zní to sice snadno, neboť lidé se často o sobě domnívají, že dokážou být vůči reklamě imunní, jenže opak je mnohdy pravda. Reklama je všudypřítomná, nabírá na originalitě i agresivitě svého provedení a ovlivňuje naše podvědomí významným způsobem. Z tohoto důvodu je pak dobré se při volbě bankovního účtu zeptat sám sebe, zda k tomuto účtu neinklinuji také s ohledem na líbivost jeho reklamy, která mě opakovaně ujišťuje o racionálnosti a výtečnosti této varianty. Budete-li k sobě v tomto ohledu upřímní, nemůžete udělat při své volbě zásadní chybu.

Sdílet článek