Muž gynekolog – nejsem ráda

Stále nechápu proč je ženský lékař muž. Nemohu se zbavit dojmu a pocitu, že se jedná o muže, který chce vidět rodidla jiných žen aniž by ženu musel nějak dobývat. Vymyslel si preventivní prohlídky jejichž pravým účelem je pohled na ženské rodidlo.

 

Gynekologem by měla být za všech okolností žena. Nikdo nemyslí na blaho žen, které jsou nuceny se vyhoupnout na kozu a snášet to příkoří v podobě slizkého prstu toho gynekologa. A to ani nemluvím o tom, jak jsme nuceny již v čekárně sedět bez kalhotek jen tak v sukni. Všichni, kdo jdou kolem hned vědí, že ten den se mi tam bude někdo koukat a hned se musím červenat. Žena gynekologyně by jistě měla pochopení a jistě by mne a ani nikoho jiného nenutila sedět bez kalhotek jen tak v čekárně. Navíc je to dosti nepraktické když mám zrovna menzes. Pak si můžu brát s sebou rovnou dvě sukně. Jednu na ušpinění a druhou na převléknutí po prohlídce.Zatímco muž gynekolog je rád, že tam sedím jen tak vystavena na obdiv a představuje si, jak se stydím. Také mi v paměti utkvěla cedulka, kterou tam mají na dveřích. Prý uvolněte se a odhoďte falešný stud. Falešný stud?

{loadposition article}

Oni si snad myslí, že je normální nechat nějakého muže dotýkat se mého rodidla? Jak by se asi mužům líbilo jít za lékařem s nemocným penisem a byla tam žena? Také by měli odhodit falešný stud? Je mi z této společnosti proklamující muže na úkor žen na zvracení.

Martina

Julie dodává:

Ano, i mne to znepokojuje. Ukazuje se zde mužská zapálenost pro věc. Není jim proti srsti platit několik let za diplom a to jen a pouze proto, aby si splnili svoje choutky. Jsou to stále muži, tudíž jsou na vagínu zvědaví neustále. Je jim jedno zda jich denně vidí například 30. U každé takové mají ty svoje pudy potřebu ji objevovat a nikdo mi nevymluví, že tomu je jinak. Jsou to stále muži a ne žádní roboti, jak se nám veřejnost snaží namluvit. Zajímavé je, že například pitvy žen smí provádět pouze žena, zde si společnost je vědoma nebezpečí, které přichází v potaz v podobě muže pitvajícího ženu. Avšak u gynekologických prohlídek to zjevně nikomu nevadí a muži si mohou i nadále vybíjet choutky ne nebohých pacientkách.

Julie

Sdílet článek

579 comments

 1. Respekt studu ve zdravotnictví.

  Tato úvahou navazuje na dřívější dokument s názvem „Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologii, urologii, proktologii
  a pod. zejména“,
  Je mnoho věcí, které se člověku v životě již nabídly a dále nabízejí k promyšlení. Předmětný problém tedy není jediný. Je to však záležitost, která až příliš komplikovala a komplikuje lidem život. Proto není důvod k tomu aby se o ní přestalo přemýšlet. Takovým problémům není radno dopřávat klid. Vytrvale a trvale. Vždyť jde o lidi, o to jak s člověkem budou doktoři jednat a zacházet Další otázky a další pohledy na problém, které se jeví jako potřebný doplněk k tomu, co již bylo ve shora zmíněném dřívějším dokumentu řečeno, je touto úvahou doplněno.
  Někdy v 70. létech min. stol. vycházel časopis Mladý svět. Časopis měl v každém čísle diskusní stránku pro čtenáře. V jednom z čísel se v této diskusi některý ze čtenářů kriticky zmínil o výroku nějakého doktora nebo studenta medicíny, že: „Když se to tak vezme je žena jenom lidská samice“. Ukazuje to, že právě tento výrok dokonale vyjadřuje pohled dnešního (jako tehdejšího) doktora na hodnotu života lidské bytosti (posuzováno podle jejich skutků). Čtenář nijak neskrýval své pohoršení. Nebylo těžké toto jeho rozhořčení pochopit a do jisté míry i sdílet. Ale vede to k uvědomění, jak mnoho žen, tím, že svůj stud znásilňují se vlastně zbavuje jedné ze základních hodnot svého lidství a shora zmíněnému výroku medika tak dává za pravdu. Nemalý vliv na jejich rozhodování má to, že tím nevybočují ze „stáda“, z davu. Nějaký projev osobní individuality v jejich argumentaci není znát. A ta jejich „argumentace“ je zjevně „opsána“ od „argumentace“ doktorské propagandy, která je projevem snahy udržet veřejnost v nevědomosti, neinformovanosti.. Jsou uváděny stále dokola ta stejná otřepaná a prokazatelně nepravdivá tvrzení, že doktor má k pacientovi (blíže neobjasněný) neosobní přístup, že žádný doktor ze zásady nikdy zbytečně neosahává, či neprohlíží člověka na nejintimnějších místech, a že pacientův stud je ze své podstaty falešný. Kdyby to nebylo k pláči, pak by to bylo i k smíchu. Stud je ryze lidská schopnost a je to dar, který má významnou funkci a smysl. Lze pochybovat, že někdo může nabídnout příklad studu nějakého jiného živočicha. Stud je v neposlední řadě také regulativ fungující jako zábrana proti nepatřičnému chování člověka. Určitě nejen, ale především v oblasti intimity. Je také faktorem lidské důstojnosti a proto si zasluhuje velice pozorného a šetrného zacházení..
  V prvním (shora zmíněném) dokumentu bylo řečeno, že doktoři rádi označují svoje povolání jako umění, a že jedním z kritérií, která umění charakterizují je jeho estetický charakter, obsah, či rozměr. Speciálně v medicíně je tento fenomén určován v první řadě respektem studu a má na pacienta,na rozdíl od plácání o falešném studu apod. uklidňující vliv. Zkusme z tohoto hlediska pohledět na praktiky doktorů, co se týká zacházení s pacientem a zejména v takových oborech, které jsou lokalizovány do intimních míst lidského těla. Není snad gynekologické „vyšetřování“ z technického a estetického i etického hlediska obdobou úkonu hospodáře, který ohledává, osahává slepici (tedy samici), zda má či nemá v kloace vejce. A buďme v tom upřímní. Je to příklad ukazující jak se doktoři chtějí a umějí (tedy spíš nechtějí) zamýšlet nad aspekty své činnosti. S humorem bývá žena z podstaty svého pohlaví označována jako sle****. K problému ženství (ženské otázky), je však zapotřebí přistupovat s vážností. Jeho zlehčování neprospívá dobré věc. M.J. Husovi se připisuje výrok, že společnost klesne tak hluboko, jak ji nechá klesnout žena. Poslední stav a vývoj společnosti z hlediska tohoto problému ukazuje, že právě proto nelze formování společnosti ponechat pouze ženám. Správné a dobré celkové fungování společnosti je v zájmu každého člověka bez rozdílu pohlaví.
  Je evidentní, že styl doktorské činnosti se zakládá na přísloví, že účel světí prostředky. Nejenže lidstvo už dávno ví, že toto přísloví nemá absolutní platnost, ale je nutno v tom smyslu vzít na vědomí, že humánní nebo humanistické účely světí jenom humánní či humanistické prostředky.
  Pokud jde o strnulost zdravotnického aparátu, je možno jako příklad uvést z poslední doby dva problémy. Zrušení obvodní příslušnosti pacienta k doktorovi (obvodní systém) a přítomnost otců u porodu. V prvním případě vedli doktoři zuřivý boj o to, aby obvodní systém, který znemožňuje volbu doktora pacientem zůstal zachovaný. Život ale byl rozumnější a tento antihumánní systém byl po dlouhých tahanicích a obstrukcích z řad doktorů přece jen zrušen. V případě druhém to zpočátku vypadalo jako v prvním případě, ale když zde začal rozum vítězit a odpůrci této možnosti přec jen museli ustoupit, tak si vymohli aspoň to, že to bylo prohlášeno za tzv. „nadstandard“ a v duchu výroku, „když tatíci a maminy chcete aby u porodu byli oba rodiče, tak si to tučně zaplatíte. Prostě aspoň se vám pomstíme. Ptejme se jakým právem? Což původcem života není lidský pár? Jakým právem má být otec odstaven od události zrození svého potomka. On se snad někde toulal nebo zahálell, když se zakládal ten nový život? Kde ten chlap byl, když bylo dítě počato? A snad nemá se otec rovným dílem podílet na dalším růstu a výchově svého potomka? Tak jaký nadstandard?. Tyto příklady ukazují, že doktoři nejsou ti, kteří by pozitivně ovlivňovali (chtěli ovlivnit) vývoj humanity či humánnosti ve své profesi. A na tuto skutečnost by měla být zaměřena pozornost veřejnosti v neposlední řadě. Uvedené příklady názorně ukazují že jsou to doktoři, kteří se udýchaně plazí s vyplazeným jazykem za společenským vývojem pozitivních humanistických změn. Ba naopak, že takové změny snad nikdy nejsou v doktorských představách vítány. Ale někdy jsou přec jen iniciátoři pokroku. Tady můžeme jako příklad vidět jejich angažovanost v potratové politice. Dalším příkladem může být jejich arogantní a bezohledná iniciativa v boji za splnění svých platových vizí (akce „děkujeme odcházíme“). Je to ale pozitivní humánní pokrok?
  Antický lékař Hippokrates žil v 5. století př.Kr.. Jeho známá přísaha vydržela, byla respektována až do započetí komunistické vlády (dva a půl tisíce let), kdy byla nahrazena tzv. Doktorskou sponzí, v níž adept lékařství např. slibuje Československé socialistické republice a jejímu lidu: především to, že si bude vědom poslání vědy pro socialistickou společnost… Ostatní fráze jsou zde tak všeobecně formulovány, že se doktor vlastně nezavazuje k ničemu, protože vše je ponecháno na jeho subjektivním názoru, či výkladu který, jak známo, je příliš pružný. Novější sponze je pak pouze obměněna tím, že je z ní vymazána jen ta socialistická fráze. V Hippokratově přísaze můžeme naproti tomu číst:: Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám nedám k tomu nikdy podnět.. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu… Jak vidno není divu, že Hippokratova přísaha se v naší společnosti, kde doktoři sami jsou pachateli bezpráví (a dalších z Hippokratova výčtu neřestí) na pacientech, leckomu nehodí do krámu (prý zastarala). Poukazy pacientů na žalostný stav etiky v jejich oboru jsou jimi bagatelizovány, ironizovány a ignorovány. Mělo by být tedy obnovení respektu Hippokratovy přísahy, úsilí o její renesanci, věcí všech vzdělaných, poctivých, čestných, úhrnem slušných lidí. Dnes už snad takoví lidé už nežijí? Nebo je jich tak málo?
  Miroslav Staněk

  Śíření je volné (nepodléhá žádným omezením) a doporučené.
  .
  EEO – Edice etické osvěty.

 2. Právě proto. Před každým chlapem se svlékají jen *****

 3. Právě proto. Před každým chlapem se svlékne beze studu jen *****.[quote=FukushimaGirl]HOLKY, PŘED DOKTOREM SE NESTYĎTE, VŽDYŤ JE TO CHLAP JAKO KAŽDEJ JINEJ !!! 😆 [/quote]

 4. Oprava

  ***********preventivni-gynekologicka-prohlidka.cz/bida-gynekologie-a-lekarstvi-vseobecne-/

 5. ***********preventivni-gynekologicka-prohlidka.cz/bida-gynekologie-a-lekarstvi-vseobecne-/

 6. Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologi, urologii, proktologii a pod. zejména, aneb co se medikům na fakultách a sestrám na zdravotních školách zřejmě nepřednáší, ale co jsou povinni vědět a tedy co se přednášet (jednou – co nejdřív začít) musí.
  Doktoři nejsou žádné nadpřirozené, éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to „od přírody“ obyčejní lidé. Studium medicíny nebo speciálně gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu. Neudělalo z žádného muže či chlapa eunucha. Stejně tak u žen. Nelze tedy vůbec přijmout, akceptovat či věřit, že doktor má, jak oni říkají, „neosobní“ přístup k pacientovi (z reálně biologického a psychologického hlediska je takové tvrzení nesmysl. přetvářka a lež, klamání druhých i sebe sama) a je jisté, že si „na své“ přijde. Jinak řečeno: Kdyby stěny ordinací (ambulancí) mohly nebo uměly mluvit… Rovněž tak významové spojení „falešný stud“ je jejich nesmyslným, hloupým propagandistickým výmyslem. Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově ******ní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí. Stávající praxe je, především ve zmíněných oborech, pro mnoho žen a manželských párů psychickým tlakem na rezignaci na stud a osobitost citového založení, zásahem do rodinného života a tedy velkou, ba nesnesitelnou psychickou zátěží. Stud je přirozený cit a jeho umrtvování či potlačování a v jejich důsledcích jeho absence činí člověka psychicky, specielně citově, deficitního a patří do prostředí vykřičených domů a lehkých žen. Bez studu má člověk neúplnou, deformovanou, zmrzačenou, psychickou – citovou výbavu. Tato manýra přežívá z dob, kdy povolání lékařky bylo ženám jen velice těžko přístupné a tedy šlo o vzácné výjimky a lékařství ve všech oborech bylo považováno prakticky za čistě mužskou záležitost. Gynekologie prováděná muži, bez respektu tohoto citu, bez ohledu na citové založení klientů, jako by tvor mužského (a ne, jak je logicky přirozené, opačného, tedy žena) pohlaví byl předurčen (od kdy, kým, čím???) pro výkon této činnosti, je mírně řečeno, s odpuštěním, prasárna. Neochota doktorů diferencovat lidské osobnosti i podle jejich citového založení, v oblasti osobní intimity, zejména sexuality a nahoty, ukazuje na jejich etickou, kulturní a intelektuální úroveň. Jednou ze základních dimenzí lidství je také estetické vnímání. Jak v tomto ohledu se to má s činností (gynekologií) při níž je ženám přikazováno, aby exhibovaly svoji nahotu a nechaly se osahávat příslušníky opačného pohlaví, cizím mužem (chlapem), není nutné rozvádět. Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a); oni ani tehdy, kdy je pacient iniciativní v této komunikaci, dávají znát, že jsou to oni, kdo bude pískat a pacient bude podle nich skákat protože jej „mají v hrsti“. Vytvářejí tím pro pacienty zábrany, kvůli nimž pacient návštěvu lékaře odkládá, váhá. Tento moment je stejně tak neslučitelný s humánním posláním medicíny, s jejím humanitním základem. Evidentně si osobují právo jakékoliv manipulace s pacientem. A je jejich zřejmým přesvědčením, že je nikdo a nic nedonutí k slušnosti. Je to chyba či přesněji špatnost systémová. Je ale prostředí doktorské tak strnulý, zkostnatělý aparát, navíc organizovaný systémem vzájemného zaštiťování (obdobně jako u mafií), že není schopen jakýchkoliv reforem svých zaběhnutých praktik, vedoucích k jejich polidštění, či zlidštění sám od sebe ze svého zamýšlení se a uvědomění a ze své iniciativy. V oblasti etického „myšlení“ jsou doktoři v nějakém ani ne středověku, jako spíš v nějakém prehistorickém dávnověku v protikladu k pokroku v oblasti jejich technického vybavení. Ve věci respektu lidské důstojnosti v smyslu obsahu tohoto dokumentu jde o zneužívání obav lidí o svoje zdraví a tím způsobem o zneužití důvěřivosti občanů – pacientů. Je to citové vydírání v pravém smyslu toho slova. Aby se mohlo něco změnit, musí to být od doktorů vyžadováno pacienty. Nestyďte se tedy jedíné: Připomenout doktorům, že cokoliv, co vám navrhují nebo od vás žádají máte právo odmítnout, že se stydíte, že je to naprosto přirozené, že je to vaše nezadatelné přirozené právo a jejich povinností, plynoucí z humanitní povahy, z humanitního základu jejich povolání, které jim nikdo nevnucoval, je toto vaše právo bez zaujetí, bez nevraživosti či jakékoliv averze vůči pacientovi respektovat. Nesmějí pacientovi přikazovat. Vše musí být záležitostí dohody a pacientova jasného a dobrovolného, nijak nevynuceného (ani psychickým nátlakem zastrašovaného ) souhlasu.

  Více zde: ***********preventivni-gynekologicka-prohlidka.cz/bida-gynekologie-a-lekarstvi-vseobecne-/
  Vytvořte si vlastní stránky zdarma: ***********webnode.cz

 7. To je jasný, když se někdo stydí za své tělo, tak nechce aby ho někdo viděl nahého. Mě už prohlíželo takovejch doktorek nebo sestřiček, ale když už se někdo červenal, tak to byli ony B)

 8. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 9. HOLKY, PŘED DOKTOREM SE NESTYĎTE, VŽDYŤ JE TO CHLAP JAKO KAŽDEJ JINEJ !!! 😆

 10. Prepáčte podľa mňa doktor je doktor môžete byť radi že vám vaginu vyšetrí…. Nemusí hneď myslieť na sex alebo niečo podobné..

 11. Já chodím k muži a jsem naprosto spokojená.. :S Muži mají větší cit v rukou, protože nevědi, jak to my tam dole cítíme a nechtějí nám ublížit, ženy se s tím nese*ou.. Tak to vidím já. 😛 ❗ [color=black][/color][color=red][/color][size=x-large][/size]

 12. jo a taky jako chlap gynekolog má v šuplíku pěknou zásobičku šprcek a lubrikačního gelu a dalších „sexuálních pomůcek“ :woohoo: 😆 pro tyhle báby infarktovka jen si představit co by se mohlo dít :woohoo: proto tolik chtěji k ženský

 13. já jsem se svým gynekologem taky spokojená, je jemnej, citlivej a furt se ptá jestli mě něco nebolí a v klidu si se mnou i popovídá, u ženský bych tohle očekávat nemohla… máti udělala dobře, že mi doporučila mít jako gynekologa chlapa a ne babu 🙂

 14. no větší kravinu jsem nečetla, chodit na gyndu v době, kdy má ženská krámy??? to by mě teda zajímalo na jaké gyndě? vždycky se objednává tak, aby ženská měla už po, protože když má ženská zrovna krámy, tak doktor nemůže prohlížet a to z toho důvodu, že by nic nezjistil… prostě prohlídka na nic…. nebo by moh mít nález, že máte rakovinu v pokročilým stádiu a začal vás léčit nebo vám rovnou uřízl dělohu a pak by přišel na to, že byla naprosto v pořádku 😆 a proto se provádí kontrola vždycky, když krvácení není.. :woohoo:

 15. Muži prý mají větší cit v rukou. Alespoň to nebolí… K ženě bych nikdy nešla. :angry:

 16. [quote=ilonacervenkova]Naštěstí je rada snadná! Nechodit k doktorovi když mám krámy a najít si doktorku – ženu. Já to tak také udělala a od té doby jsem naprosto spokojená. Dále mám dotaz, proč tam vlastně musíme chodit? Když neprovádíme sex a nerodíme? Není to již úplný výsměch všem ženám na tomto světě??!! Ha? Co my k tomu povíte? Vy muži? Vy chlípné stvůry s pyjema! Ha! Žádám vysvětlení! Ha! Válku na vás! S pozdravem Ilonka Červenka.[/quote]

  Tak tam nechoď… Niko tě nenutí stejně jako k zubařovi nenusíš chodit… Sama pochopíš až tě třeba rakovina chytne do mindy… 😯

 17. [b]Ty sama si můžeš zvolit jakého nebo jako lékařku v tomto případě kam na gindu… :side: Nikdo vás nikam nenutí..[color=blue][/color][/b][i][/i][u][/u][size=x-large][/size]

 18. VY JSTE TOTÁLNÍ [b]MAGORKY![/b] TOHLE S FEMINISMEM NEMÁ CO DĚLAT!! FEMINISMUS JE O TOM, ŽE ŽENA JE MUŽI [b]ROVNÁ, NE NADŘAZENÁ![/b] PODLE VÁS MÁ MUŽ NOSIT PÁS CUDNOSTI, VYKASTROVAT SE, SLOUŽIT VÁM, NEDĚLAT TOHLE A TOHLE POVOLÁNÍ!!! KDYBYCH MOHLA, VŠECHNY Z TOHOHLE WEBU BYCH [b]POZAVÍRALA DO BLÁZINCE A DO JEHO VELENÍ BYCH DOSADILA SKUTEČNOU FEMINISTKU![/b] TO JE TOTIŽ ŽENA, KTERÁ JE NA SVÉ ŽENSTVÍ [b]HRDÁ[/b] A JE TAKÉ HRDÁ NA TO, ŽE [b]MÁ ŇADRA, V RODNÉM ČÍSLE ČÍSLO 5, JEJÍ JMÉNO KONČÍ NA -OVÁ A JE PYŠNÁ NA TO, ŽE NA ROZDÍL OD MUŽE MŮŽE (ALE NEMUSÍ) NOSIT SUKNĚ, TANGA, ŠATY, POTY NA PODPATKU, LAKOVAT SI NEHTY A ZKRÁŠLOVAT SE MAKE UPEM.[/b] TO TOTIŽ K TOMU BÝT ŽENA PATŘÍ A NEBO ALESPOŇ PATŘIT MŮŽE. JAKOŽE MUŽ SE MŮŽE HOLIT, ABY NEMĚL VOUSY, TAK ŽENA MŮŽE NAPŘ. NOSIT VYSOKÉ PODPATKY, ABY BYLA VYŠŠÍ. Z VAŠICH ČLÁNKŮ [b]JE MI NA ZVRACENÍ!![/b] JAKO BY JSTE SE [b]STYDĚLI ZA TO, ŽE JSTE ŽENY[/b], NECHCETE NA TO UPOZORŇOVAT A [b]VYPADAT JAKO MUŽ,[/b] ALE VZÁPĚTÍ O NICH ŘÍKÁTE, JAK JSOU ODPORNÍ, ŠPINAVÝ A HNUSNÍ!!

  ALE CO [b]VAŠI OTCOVÉ, SYNOVÉ, BRATŘI, DĚDEČKOVÉ[/b] (NA MANŽELE SE NAPTÁM, O NICH SAMY ŘÍKÁTE, ŽE JSOU VAŠIMI OTROKY S PÁSY CUDNOSTI!!)??? CO ONI? TAKY JSOU VÁM NECHUTNÍ, [b]JSOU PRO VÁS PODŘADNÍ??[/b] A JAK JE MOŽNÉ, ŽE TŘEBA HNED VEDLE VAŠEHO BYTU ŽIJÍ MANŽELÉ, KTEŘÍ SE NAVZÁJEM [b]MILUJÍ, PODPORUJÍ, RESPEKTUJÍ A V NIČEM SE NEOMEZUJÍ??[/b] ANO, NA SVĚTĚ JE HODNĚ MUŽŮ [b]HNUSÁKŮ, NÁSILNÍKŮ, PRASAT A OMEZENCŮ[/b], ALE CO ŽENY?? COPAK TY JSOU BEZ CHYB? OPRAVDU NENÍ NA SVĚTĚ [b]MATKA, CO PO PORODU NEZABILA SVÉ DÍTĚ?[/b] NENÍ NA SVĚTĚ ŽENA, CO NĚKOHO NEVYUŽILA, NEOKRADLA, NEZABILA, NEPONÍŽILA? [b]FEMINISMUS JE O ROVNOPRÁVNOSTI ŽEN A MUŽŮ, NE O NADVLÁDĚ ŽEN!!!![/b]

 19. A jestli nechceš na gyndu, tak nechoď a umři třeba na mykózu!!

 20. Jsem tedy žena, ale něco vám povím. Tak na gyndu nechoďte a zhebněte na mikózu vy pomyslná feministko! A na chlapi nám ženskejm nesahejte, nelidská stvůro!!

 21. Možná právě proto, že jsou zarostlé a asexuální se mohou takovému gynekologovi zdát jako zajímavé zpestření stereotypní práce, nemyslíte? :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 22. LOL :woohoo: :woohoo: :woohoo: Víte vy vůbec, že existuje škola, zvaná lékařská fakulta? Že na tu fakultu chodí muži a ženy a každý si může svobodně zvolit svůj obor? Existují gynekologové i gynekoložky, urologové i uroložky. Za diplom se neplatí, ten si zasloužili dřinou na medicíně. Hlásáte krav.iny, kterým není rovno!!! A absolutně nechápu, proč chodíte na gyndu, když máte menzes!

 23. no a až budeš mít chorobu tak ta tvoje pííííííííííííííííča bude v pííííííííííííííííííííííčiiiiii :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 24. Zdá se mi to nebo tenhle článek je dalším ubohým a směšným výpotkem nějaké trhlé a zaostalé feministky… Co to je za hloupost, že v čekárně na gynekologii jsem všem kolemdoucím na výstavu a hned že se na mě ***ě koukají?! Všem?! Není snad gynekologie jen pro ženy a ženy určitě si nebudou mezi sebou šuškat proč tu sedím, když tam jsou semnou a zřejmě ví co gynekologie obnáší :woohoo: takže takové nesmysly a paranoické úvahy jsou vážně k breku… a druhá věc… je jedno jestli to je žena nebo muž… veřte tomu, že ikdyž tam sedí muž, tak není zvědavý zrovna na vás když mu pod rukama projde desítka žen… to je něco podobnýho jako by jste pracovala v kavárně a vařila kafe… kdyby ho po vás chtěl někdo doma, tak toho taky máte plnou prdel! A navíc… feministky jsou zarostlé a asexuální, takže zrovna VY se nemusíte ničeo obávat.

 25. SLEČNO Julie,vi jste zdaleka nepochopila co vlastně znamena feminismus…feminismus znamena prosazovaní ženských prav a NE světovou nadvladu nad muži.byt všechny ženy jako vi.tak to by se Adam rači zabil,než aby poslouchal Evu

 26. Ach, ano. JAk již stává se zvykem, před malým minerálky likem jsem se pobavil na cizí účet. Divím se, ty individuum, žes\‘ u lékaře nezačala bučet. Tvá chlupatá jeskyně leží si tam nevině a doktor, ta svině sápe se ti po klíně. Chudák je po angíně a Ty jsi cítit po kmíně. Chlupatou máš ku.ndu hnusnou, dnes už nebudu chtít usnout, mám strach, že se me mi o Tobě bude zdát. Chudák doktor, co se Ti hrabe v důlku, to bych ani diplomu půlku nechtěl, abych nepotkal Tebe! 👿 👿

 27. Naštěstí je rada snadná! Nechodit k doktorovi když mám krámy a najít si doktorku – ženu. Já to tak také udělala a od té doby jsem naprosto spokojená. Dále mám dotaz, proč tam vlastně musíme chodit? Když neprovádíme sex a nerodíme? Není to již úplný výsměch všem ženám na tomto světě??!! Ha? Co my k tomu povíte? Vy muži? Vy chlípné stvůry s pyjema! Ha! Žádám vysvětlení! Ha! Válku na vás! S pozdravem Ilonka Červenka.

 28. Opět jsem nečetla komentáře…Nechápu to,fakt to není stránka jen na pobavení ostatních??? 😀
  Tak hele vy n.á.n.y – já osobně bych NIKDY,opravdu nikdy nešla k ŽENĚ jako ke gynekoložce.A nevím,co řešíte,každá ženská má snad možnost volby ne snad??Tak si nestěžujte a běžte si najít gynekoložku,místo gynekologa.
  Jo a můj gynekolog mě nikdy v čekárně bez kalhotek sedět nenechal.Bylo by to teda zajímavý,protože já si ani neberu sukni,takže bych tam jako seděla jen tak dole bez 😀 😀 😀
  A hlavně…proč by jakákoli žena chodila na gynekologickou prohlídku,když má menstruaci???To je trochu ***ost ne?????? :silly: :silly: :silly:

 29. Jedna jednoduchá rada nwm nečetl sem všechny komenty možna to tam už bude ale zopakovat to neuškodí takže přejdi k ****řce

  PS: zuby zubyř\\ka
  pi(č)a ****ř\\ka

 30. Uááááu…..Nejenže sem lezou jeblý feministky a individua jako já…..On je tu první poeta…..

  Tak bratře pravím tobě, abys mozek používati ráčil, a doufám že do věcí světských, o kterých ***** díš, do budoucna sráti se nehodláš……

  Halelůůůja vole 👿 👿 👿

 31. Mý zubařce je asi pětašedesát, ale naštěstí po mě neleze.Ale zase klobouk dolů před ní – jeto machr… nebo machryně? Prostě profesionálka.

 32. Óóóóóůůůů máááj gáááád :woohoo: :woohoo: Takže jako každé povolání je vlastně ukájení choutek??? Výborně….tak já odmítám, aby ženy byly zubařky….Protože ta moje ztepilá 30ti letá doktorka,si na mě pokaždý skoro vleze a otírá o mě kde co :woohoo: :woohoo: A kdybych tvrdil že je mi to nepříjemný, tak bych lhal. Musím jí říct, že studovala 5 let jenom proto, aby pak mohla lízt po pacientech 😛 😛 Můra jedna nadržená……

 33. Ty se ani svlékat nemusíš.
  Gynekolog a vlastně i kdokoli jiný uvidí rodidlo ,už když se ti podívá na ksicht.

 34. MOJE DOKTORKA MI KOUKÁ NA PREVENTIVNÍCH PROHLÍDKÁCH NA FERDÍKA.. DOST MĚ TO ZNEPOKOJUJE . NEMÁM ZAVOLAT 112 ?

 35. Aj tak to nema dobre sak vidi len tie vase stara chlpate ***** !!!

 36. tohle uz mi opravdu neprijde neormalni..kdyz mas menzes tak nechod ke gynekologovi..navic gynekolozky taky existuji pokud vim a nerika se ji gynekologyne:D..vsechno je to tu jenom k smichu julie.)

 37. Ty jsi ***ka…když máš menzes tak nemáš lézt na kontrolu!!

 38. Ty jsi pěkná ***ka, když máš menzes tak namáš lézt na kontrolu!!

 39. Panebože! Tak choďte ke gynekoložce! Nikdo vás feministky přece nenutí chodit k mužskému lékaři!

 40. ty si asi pekna krava 🙂 ja teda nechodim na gyndu kdyz mam kramy 🙂 a ani v sukni 😀 a nejsem zadna lehka deva abych chodila bez kalhotek!!!!!!!!!!!!!!!*****

 41. Přésně mi toužíme po hrabání se ve vagíně nejaké 70tileté staré tlusté baby…no úplně…

 42. Jak by se asi mužům líbilo jít za lékařem s nemocným penisem a byla tam žena?

  Hmmm, moc hezká představa 😀

 43. [quote=Ulrika]Nechci zašpinit filtr z čistírny odpadních vod.[/quote]Pamatuj!Všechny pramínky vody se slévají vždy moře!Do oceánu!A ty se BIOLOGICKY ČÍSTÍ!Ale o tom ty nic nevíš ty seš naprogramovaný robot s umělou inteligencí…jinak satanisto opravdu tě obdivuji! 🙂

 44. Martino,doufam,ze se pose**s z toho,jak tě pak jednou bude pitvat chlap…

 45. Číst si to celé nebudu, protože už teď vím, že to je ****vina.
  Ale tak, na gyndu nechoď, ne? Když se ti to nelíbí, huso!

 46. 1) ke gynekologovi se nemá chodit když má žena menzes
  2) každá si může vybrat ke komu půjde, jestli k muži nebo k ženě

  Martino nevím co tady řešíte, na prohlídku vůbec chodit nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí. Až budete mít nějaké potíže nebo nemoc, váš problém.

 47. bagetalizuje??? WTF???? :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 48. Drahé feministky.Buďte rády za gynekology,jinak by se vám tam nikdo dobrovolně nekouknul.Gynekolog to dělá za prachy a jsou to těžce vydělané peníze.Já bych to dělat nemohl,mě se dělá na zvracení už když vidím vaše fotky.

 49. Vždyť ke gynekologovi chodit nemusíš, kdo tě nutí?? 😆 😆 Navíc, snad si vážně nemyslíš, že to toho gynekologa vzrušuje furt jenom čumět na to jedno a to samý?? 👿

 50. a ze musime sedet v cekarne bez kalhotek?taky pekna p****a protoze vsechny ordinace jsou zarizeny proste jinak..rozhodne to neni kvuli tomu ze z toho pan doktor neco ma… ja u sveho gynekologa Lukáše se svlekam v kabince tesne pred tim nez jdu do ordinace.. a je to perfektni dokor a prijemny pan,presla jsem k nemu od doktorky,protoze byla hrozna doktorka a naladova krava… v zadnem pripade bych za meho soucasneho gynekologa nemenila 🙂

 51. chlapy jsou kolikrat lepsi gynekologove nez zensky… a urcite nejsou zvedavy cumet na prirozeni nejakejch starych bab..v tom pripade jich spis lituju (bez urazky starsich pani) a pochybuju ze vysetrenim uspokojuji svoje choutky.. to je podle me dost k smichu (vlaste jako vsechny clanky tady,docela se bavim, i kdyz je to spis k placi, protoze femky by se meli zavrit do psychiatrických leceben)… a ze si chlapy vymysleli preventivni prohlidky? :woohoo: kdybyste nechodili na pravidelny prohlidky,tak budete s problemama nakonec trpet jen vy..

 52. Hele, ted vam to řeknu važně. Nedavno sjme byl u DOKTORKY (žena) a ta mě vyšetřovala samozdřejmě naheho. Nebylo to sice nijak přijemne, když se na mě divala (obzvlašt kontrolovala moje přirozenia) ale to mě ještě nepodněcuje k tomu, abych vyhaněl všechny ženy z tohoto oboru a nadaval jim, jaky jsou to nadrženy svině co mě chtěj znasilnit. To podle vas neexistuje slušnej chlap? Pokud ne, tak to jsme teda asi přeoperovana ženska, protže jinak bych nemohl existovat.

 53. bez urážky ten psycholog se asi zkácí smíchy pod stůl …. nebo doufejme že okna nemá příliž vysoko kdyby měl pocit že dveře sou na taktický ústup přilyž daleko…. ale nezbývá mi naž souhlasit 🙂

 54. Chápete co tady říkáte za nesmysly? Tak fajn budu sedět doma a až mi něco bude tak svému gynekologovi řeknu že na něj se** že je to perverzák 😀 😀 nikommu to není příjemné, ale raz za půl roku se to na prohlídce dá vydržet… a ke všemu podle mě je muž jako gynekolog lepší! a to říkám z vlastní zkušenosti ze svím gynekologem můžu mluvit i o tom co se týká přítele proto že muž se dokáže lehce vžít do dané situace jak v roli muže(což ostatně také je) tak do role ženy protože je to jeho profesea většinou se z danými situacemi již setkal

 55. 1. nikdo nikoho nenutí sedět v čekárně bez kalhotek, žena se vždycky svlíká až v ordinci v šatně, kde si nechá věci
  2. na gynekologii se nechodí, když má žena menstruaci, v tomto případě totiž není možné provést vyšetření
  3. pokud vám vadí muž, který vás prohlíží, je to jednoduché, najděte si doktorku
  4. i muži se svým zařízením chodí k doktorce, nebo možná k doktorovi, ale i tak se musí připravit, že tam bude asistovat zdravotní sestra
  5. nezdá se vám na pojmu ,,gynekologyně\“ něco divného? Pokud ne, zajděte si k psychologyni, třeba vám poradí…nebo uteče…. 😉

 56. Julie, když si pročítám tyhle stránky, musím se opravdu někdy dosti zasmát. Tyhle názory co tu vedete a přikyvujete ostatním – asi se hodně nudícím ženám musí být opravdu myšleno jen ze srandy. Nechápu jak někdo jako vy může mít jak jste napsala \“právní vzdělání\“. To prostě může mít každý šašek s malým IQ v téhle době? Jak je na vás vidět tak asi jo. Nechápu za jakým účelem byla vytvořena tato webová stránka. Jen je tohle všechno k zasmátí nic víc a já doufám, že co je tady na těchto stránkách napsáno za ****y, že to ****em do budoucna zůstane. Tohle vážně brát snad nikdo nemůže ❗ :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 57. :woohoo: Já zírám! Dva roky jsem chodila ke gynekoložce – ženě a nedalo se to tam vydržet; je všeobecně známo, že muži gynekologové jsou často šetrnější. A já jsem si to ověřila z vlastní zkušenosti – můj gynekolog je výborný a citlivý. V jeho čekárně nesedí dámy naostro, ale převlékají se až v kabince v ordinaci.
  Mimochodem slovo gynekologyně jsem fakt ještě neviděla :woohoo:
  A jesli chodíte, Vážená dámo na prohlídky během menstruace, tak jste buď lehce mimo, nebo čuně, nebo chcete lékaře mučit.
  A ještě: ,,Muži vymysleli preventivní prohlídky\“, to snad nemyslíte vážně, že ne? Nejspíš si chtějí ušetřit tu práci s léčbou např. rakoviny, jsou to ale lenoši, co??? :woohoo: :woohoo:

  Jo a ještě – kde jste přišly na to, že pitvy žen provádějí jen ženy? :woohoo:

 58. Ano, muž vystuduje medicínu a začne se věnovat gynekologii, aby se ve většině případů koukal na mykózy, bradavičky, nebo rodidla starých žen a nesmírně ho to ukájelo.
  Navíc například můj gynekolog má v ordinaci ještě převlékárničku, takže se tam můžu kdykoli převléct a nesedět naostro v sukni v čekárně.
  Navíc, milé rozhořčené dámy, v čekárně sedí dalších deset žen na ostro v sukni a je jim úplně šumafuk, co pod ní máte a jak se stydíte B)
  Jste mi čím dál tím víc k smíchu milé \’\’feministky (fanatisky)\’\‘ , až přemýšlím, jestli tenhle web není jedna velká ******, ale je to fajn, občas se pěkně zasmát 😀

 59. Vy trubko (Julie), kde jste proboha vzala, že ženy pitvají pouze ženy?! To je asi tak stejná pravda, jako že muže taky pitvají výlučně ženy, a sice takového ortodoxního ražení jako jste vy, a to výlučně proto, aby mohly pitvu zahájit odnětím penisu za předpokládané celoživotní křivdění ženám danou osobou…A vůbec, to si taky vážně myslíte, že každej medik prahne po povolání gynekologa aby vás tam mohl okukovat? Jistě je každý doktor gynekolog už ráno žhavý na to, že bude mít v čekárně X obtloustlých žen v přechodu, puberťačky s výtokama a spousty dalších případů s bůhví čim…ňamy Víte co? Přestaňtě tu raději psát ty svoje kecy, přihlašte se na medicínu, vystudujte ji (to už se možná dozvíte, že pohlaví patologa opravdu nehraje roli) a jděte dělat \“gynekologini\“ ženám jako jste vy. (upřímně jsem ale přesvědčen, že do konce života by jste to nedotáhla ani přes první ročník)

 60. tak to fakt zírám ,ty ženský musí mít absolutně vymleté mozky…!!! a souhlasím s tím,že k ženský bych taky nešla a taky jsem teda nikdy nečekala v čekárně bez kalhotek,možná v kabince,ale tam mě nikdo nevidí… holky by potřebovaly profackovat,třeba by se probraly…

 61. [quote=Jirka][quote=Lenka]Další pi*čovina jak zvon. Nevím, kde se v čekárně čeká bez kalhotek a už vůbec nevím o tom, že by se na prohlídku chodilo, když má ženská krámy…pisatelka by potřebovala přes hubu, aby se probrala….[/quote]

  sice nejsem holka a nejsem v tohletom zabehnuty , ale souhlasim, neverim ze by nekde nekdo cekal bez kalhotek , to bych tam mladou nepustil 😀 ale k veci , placaji tu v clankach same nesmysli. Pochybuji ze muz gynekolog to dela kuli tomu aby se podival, to se ma divat na to ze ma zena treba mikozu ? no to musi bejt pro toho gynekologa peknej pohled, a na vic je vedecky dokazano ze chlapi jako gynekologove sou peclivejsi nez zeny[/quote]

  Souhlasím .. chlapy jsou příjemnější .. Holky sorry, ale k ženě bych nešla..

 62. [quote=Lenka]Další pi*čovina jak zvon. Nevím, kde se v čekárně čeká bez kalhotek a už vůbec nevím o tom, že by se na prohlídku chodilo, když má ženská krámy…pisatelka by potřebovala přes hubu, aby se probrala….[/quote]

  sice nejsem holka a nejsem v tohletom zabehnuty , ale souhlasim, neverim ze by nekde nekdo cekal bez kalhotek , to bych tam mladou nepustil 😀 ale k veci , placaji tu v clankach same nesmysli. Pochybuji ze muz gynekolog to dela kuli tomu aby se podival, to se ma divat na to ze ma zena treba mikozu ? no to musi bejt pro toho gynekologa peknej pohled, a na vic je vedecky dokazano ze chlapi jako gynekologove sou peclivejsi nez zeny

 63. :cheer:
  Kdyby chodila ke [b]gynekoložce[/b], neměla by problém .. jenomže ona se potřebovala tady vykecat.. Já jí chápu.. 😆 😆 [b][/b]

 64. Další pi*čovina jak zvon. Nevím, kde se v čekárně čeká bez kalhotek a už vůbec nevím o tom, že by se na prohlídku chodilo, když má ženská krámy…pisatelka by potřebovala přes hubu, aby se probrala….

 65. ne asi ….. já osobně bych se třeba taky nehrnul do toho abych mohl chlapům sledovat v ordinaci ptáky….

 66. Dovod, preco nieje tolko gynekologiciek ako gynekologov je asi v tom, ze nie kazda zena sa chce hrabat inej zene v p*** 🙂

 67. tak twle uvažuj ty **** .. ta prohlídka je jenom pro tvoje dobro ne pro toho doktora …. tys tam šla na prohlídku na gynekologii tak ti tam asi bude kontrolovat kundu …. a to že ty ho sprcáž za to že ti chtěl udělat prohlítku tak jo .. nezlob se ale si ****,…. nic ve zlym … ale fakt seš nemálo vypatlaná…..

 68. tak ne asi … eště aby ses neholila .. dyť to by bylo nechutný….. používáním anikoncepce nikoho nezavraždíš, pokud vím já tak vajíčko+spermie to se rovná život .. jinak odděleně jsou to jenom buňky .. a ne život …. tak kdyby ses při milování necítila příjemně tak bys to nejspíše nedělala ….. a anální styk tak to je teda hit, ten kdo trhá prdele, bude vždycky fit……

 69. no a co tak sou chlapi gynekologové no … tak si máš ty pipkp najít ženskýho gynekologa ne ??, nevim co řešíš .. ale těch ženskejch gynekologů moc neni .. většinou sou to chlapi… to bude asi ti IQ … no ne ??,, proč asi nejsou moc gynekoložky .. no to je jasný .. páč sou většinou ženský vypatlaný sle****…. jo a když by měl chlap jít k ženský dokdorce aby ukázal *****a, tak co jako no tak ho ukáže… já osobně bych teda vyhledal ženskou doktorku …. protože od chlapa by mi bylo docela jakože dosti nepříjemný nechat si šahat na péro ….

 70. no nevím co bych k tomu řekla…asi by bylo nejjednoduchší si najit gynekoložku když už ti gynekolog vadí…nebo tam nechod vubec protože přes toho bobra co maš v kalhotkach by se do tve k-u-n-d-y ani nedostal 😉

 71. žena gynekologyně 😆 myslím, že další důkaz toho, že taky z těchto dam nikdy nevyšlo základní školu…kdyby ano, tak by takovou prasárnu nikdy nenapsala…

 72. ou, toto je dobry clanok pre studentku mediciny 😀 ked idete k ocnemu alebo chirurcovi, tak sa tiez hanbite mu ukazat oko alebo sa dat rozrezat? a kde ste preboha zobrali ze pitvu zien robi len zena?..my mame v pitevni aj zenske kadavery aj muzske a mame skveleho profesora a predstavte si, minule chytal rukami zensku maternicu( roztrhlo vas pri tej predstave?)…a mam priatela, ktory tiez chodi na medicinu, studium si nezaplatil(zatial neni spoplatnene 😉 ) tak ako ja…a ja neviem, ale asi by ste ma mala poliecit lebo ma bavi sa pred mojim priatelom vyzliekat a dokonca ma to aj vzrusuje 👿 potom mame spolu pohlavny styk(niekedy ked nestihame tak som ani neni uplne vyzlecena 😀 ), a mavam orgazmus(pouzite gugel pre vysvetlenie) a priatel sa na mna rad diva ked ho mam..orgazmus je riadeny mozgom..to ako mam moj ,problem, poriesit?..mozog potrebujem! pani Libusa pomozte mi prosim Vas, som hriesna zena, mavam sex niekedy aj 4x do dna..vyliecte ma, lebo niekedy sa mozno prave ja alebo moj priatel budeme vasi gynekologovia a vy budete ,,nucena se vyhoupnout na kozu a snášet to příkoří v podobě slizkého prstu toho gynekologa,,

 73. Již jsem měla sen o muži – 1000b

  V tom snu jsem muži laskala dlaní penis – 2500b

  Laskala jsem muži penis i ve skutečnosti – 4000b

  Vařím a uklízím a žiji ve společné domácnosti s mužem – 2000b

  Mám touhu být jednou omilostněna pomocí análního styku – 2500b

  Anální styk jsem již zkusila a předstírala jsem nadšení – 3000b

  Byla jsem znásilněná a vůbec jsem se na toho muže v tmavém nezlobila, byla jsem ráda – 4000b

  Holím si zevní pohlavní orgány – 2000b

  Pořídila jsem si náhražku mužského penisu – 3000b

  Používám náhražku mužského penisu – 4000b

  Při milování s mužem namísto odporu cítím domnělé hezké pocity – 3500b

  Vychovávám svoji dceru společně s mužem – 5000b

  Adoptovala jsem syna – 5000b

  Používám antikoncepci a vraždím tak nebohé životy ihned při pokusu o vznik – 4500b

  Při koupání jako nevědomky vložím ruku se sprchou do blízkosti vulvy – 2000b

 74. a příště tam nelez když to máš!
  Mimochodem…je zajímavé že články komentuje snad víc mužu než žen!?

 75. Tak tenhle článek je asi nejpitomější ze všech! Nic proti feministkam. Některé članky jsou v celkem v poho…
  [color=aqua][/color]
  Nikdo nikoho nenutí sedět v čekárně bez kalhotek, naopak si myslím že muži jsou lepší gynekologové – můžu soudit, protože jsem byla u gynekologa i gynekoložky. Myslím, že spíš lékařky to berou moc běžně, kdežto lekaři s jistou ohleduplností…

 76. tak vy dvě jste jasný 😀 určitě bude někdo dělat diplom a šrotit se kvůli tomu jen aby mohl vidět vaše podvozky…. přemejšlejte trochu nad sebou. 😀 😀

 77. Váš článek mě bouří. Jsem žena, chodila jsem 10 let jen k ženám gynekologyním a vždy mě prohlídka bolela. U doktora – muže u kterého jsem teď si to nemohu vynachválit. Nic nebolí, nic netlačí, prohlídka je rychlá a ještě si s doktorem pokecám o tom, co ženy dělají špatně.. STRUČNĚ A JASNE: BĚŽ DO PÍ-ČI!!!

 78. Dámy, když se stydíte i před gynekologem, podporujete dominaci žen atd., k čemu vám jsou muži? Přijde mi, že snad provádíte pohlavní styk se zvířaty 👿

 79. Ty pitomá kráávo, tak si máš vybrat gynekologa ženskou, což mimochodem není žádná \“gynekologyně\“, ale gynekoložka, ty kozo. A kdo tě jako nutí sedět v čekárně bez kalhotek? Co je to za nesmysl??? No nic, je vidět, že autoři zdejších nesmyslů nikdy na gynekologii nebyli, anžto jsou to všechno muži.

 80. [quote=Ulrika]Já byla na té prohlídce jednou a jsem naštěstí tak zdravá že tam víckrát nemusím.

  Kalhotky jsem si samozřejmě nechala. Napřed jsem musela vlézt na jakési monstrum . Doktor mi neomaleně řekl že kalhotky mít nesmím že to jaksi nic nevidí. Tak jsem ho zchladila že se nemá co koukat, nemrava, natož aby se mě dotkl, a že ho budu žalovat. Sestra se chytla za obličej a běžela kamsi pryč, to abych neměla svědka. Doktor vzdychl a pak cosi klepal do počítače. A že mám radši jít. A na otázku kdy mám přijít příště řekl že nejlépe nikdy.[/quote]

  Ty si sa moja ale zmýlila-s takýmto problémom sa nenavštevuje gynekológ, ale psychiater 😉 I keď v tvojom prípade……

  Vylieč svoju paranoju a malé odporúčanie na záver: bacha na zubárov 😯 -tam si tiež sadáš na \“monštrum\“ a tiež ti tam pozerajú do dutiny……ústnej. 😀

 81. Ač mužem jsem každým coulem s tímto článkem souhlasit musím. Je pravda, že Gynekolog by mužem zrovna býti nemusel, je to dosti pokořující pro ženy, zdá se mi. aždopádně nelíbí se mi však podtón ten nenávistný, ježto z článku číší. A proto popřát bych chtěl všem na této stránce, drahým Feministkám i Diskutujícím, z čistého srdce ať tu svoji nenávist jen o malý kousek stlumí.

 82. ahoj 🙂 skvelo sa zabavam na tychto clankoch, ktore niekedy vazne posobia ako naozaj, ale nabuduce si, prosim, viac nastuduj 🙂 ked mas kramy (menzes), tak nemozes ist na prehliadku. take neprenosti potom kazia ten dojem reality 😛

 83. Zrovna před týdnem jsem byl u urologa, ženy, která mi prohmatávala varlata.

  Nečervenal jsem se ani v čekárně, ani u paní doktorky.
  Paní doktorka brala svou práci naprosto vážně a neměl jsem pocit, že by se snad sexuálně ukájela nad mým pohlavním orgánem.
  Nevidím důvod, proč by to snad mělo býti na druhém oddělení jiné.

  S pozdravem pro všechny normální lidi (nechci Vás, paní feministky, urazit, ale tento pozdrav se Vás asi netýká)
  Filip

 84. Jo, doktor měl stejně jako Superman la***ový pohled a tudíž vás stihl proskenovat i přes kalhotky a hroší kůži 😀

 85. Vystřídala jsem dvě gynekoložky akaždá měla v ordinaci kabinky nebo alespoń plentu, kde jsem se mohla svléknout. Ke gynekologovi-muži bych nešla jen proto, že se prostě před chlapem stydím víc než před ženskou, no. Ne proto, že bych byla femi-bl.bka 🙂 a chodit na prohlídku, když mám menses…blbost

 86. vystavena na obdiv ??? XD XD XD to me po-se-r, kdo by te tak asi obdivoval ty stvuro, navic ses asi blba kdyz si myslis ze tam musis bez kalhotek a uprime lituju vsechny co tam jsou v cekarne s tebou !!!!

 87. Chtěl bych tu vážně upozornit přítomné feministky, že i muži mají své dny!!

  youtube.com/watch?v=G-7HjNatMW8

 88. Já tedy občas chodím na bazén a tam je chlorová voda tak se to vyčistí.

 89. [color=lime][/color][size=medium][/size] Vagína feministky: Je naprosto rozežraná od červů co tam má, protože si nemeje vaginu, aby nemasturbovala. Je tam plno zaschlé menstruační krve a ty červy se tam hýbou a vagínu pokud ji nesežrali dál rozežíraj. Prsa feministky jsou porostlé plísní, protože se na prsou nemejou aby nemasturbovali. Prsa vlastně nexistují , protože je plíseň rozežrala. Jejich mozek obsahuje moč a hnis. Svěrač dle článku co uveřejnily nemají a proto jejich hovna volně padají na zem. Žádní psi,ale feministky zasírají chodník. Jejich ústa? Škoda mluvit bez úsměvu a s hnisem. A nohy plíseň od palce po vagínu. Celé jsou zarostlé chlupama a smrdí jak močůvka.
  Ještě že jsem kluk na kluky 😛

 90. tady je vidět že to psal chlap… nebo nějaká husa… od kdy chodí ženský při MS na gyndu? jinak do ted jsem neslyšela slovo \“gynekologyně\“, spíž teda gynekoložka a navíc není nikde daný že pacientky musej sedět v čekárně bez kalhotek, já tedy osobně se svlékám až v ordinaci. DEMENCE :X

 91. přímo z pelhřimova nejsem. kdybych jí napsal kam přesně má přijed tak by netušila 👿

 92. Jééééé! Pelhřimák :woohoo: :woohoo: Tak to jsme skoro sousedi 😀

 93. to jo no…a jestli chce bejt člověk i tak krásnej(ironie) jako zdejší feministky tak z 50metru rozběhnout proti zdi a nebrzdit 👿

 94. Satan? Koukám, že jsi byl povýšen na samotnýho knížete pekel. 😉

 95. Vy feministky to mlácení do zdi praktikujete předpokládám denně.

 96. Satan ti lže!!! Mlácenim hlavou do zdi se hloupne. Přečti si několik vzácných feministických knih a budeš chytrá…

 97. Celkem se to hodí jak k tématu, tak k tvému příspěvku.. Co říkají \“feministky\“ na strkání VULVUzely do huby? 😛

 98. [b][color=orange]Nauč se psát háčky a čárky a taky trochu pravopis a potom komentuj[/color][/b]

 99. Máš, máš běž si lehnout radši. Třeba někam do přikopu nebo tak

 100. [quote=satanista]můžeš třeba do vizovic na MoR ale nevím jestli už nebudou lístky pryč[/quote]

  Lístky seženeš u brány.Kupuji je tam každý rok.Vloni mě vyšel na šest kilo a pajcku.
  Snad se tam někde setkáme.
  A zachlastáme.Metaláci jsou totiž správná banda.
  B)

 101. [quote=Ulrika]Já byla na té prohlídce jednou a jsem naštěstí tak zdravá že tam víckrát nemusím.

  Kalhotky jsem si samozřejmě nechala. Napřed jsem musela vlézt na jakési monstrum . Doktor mi neomaleně řekl že kalhotky mít nesmím že to jaksi nic nevidí. Tak jsem ho zchladila že se nemá co koukat, nemrava, natož aby se mě dotkl, a že ho budu žalovat. Sestra se chytla za obličej a běžela kamsi pryč, to abych neměla svědka. Doktor vzdychl a pak cosi klepal do počítače. A že mám radši jít. A na otázku kdy mám přijít příště řekl že nejlépe nikdy.[/quote]
  Ale to nedokazuje že jsi zdravá, ale že jsi *****(Mléko dávající zvíře). jen dotaz proč s tímto postojem nenavštívíš radši gynekoložku, ale to by pro tvůj mozek bylo příliš myšlení že?

 102. Ta trapná ******* slov…má tam být místo hvězdiček d.ě.v.k.a.(bez teček)

 103. [quote=ulrika]Našli by si mě!! nemužu ty nahrávky nikde ukazovat[/quote]

  No mě přijdeš ohraná už docela dost.Jako gramofonová LP fošna,u které jehla padá neúnavně v jednu a tutéž drážku stále dokola.
  Ty raději opravdu nikomu nic neukazuj.Sestru na gyndě z tebe málem udusil potlačovaný smích a doktor
  je jistě rád,že už k němu nechodíš.A nic neukazuješ.Stačí,jak se ve své nahotě ukazuješ zde.
  Brzy by nejen doktůrka ale možná i některé tady z tebe určitě klepla pepka.
  Vím,že z řečeného zde nebedu tebe trápit žádná depka.Vždyť tys čistá,neposkvrněná jako ten květ lilie.Kdo opováživ by tebe dokázal hanobit přízviskem *****?Neháráš..jsi hydra,harpyje..

 104. [quote=Ulrika]Chci být krásná a chytrá jako Alena.[/quote]

  Já chci…!!
  A Mrazíka jsi viděla?
  😀 😀

 105. Už vidím ten úkol, vydržet alespoň minutu pohled na menstruující feministku 👿 :X

 106. nee B) má rozumu poskrovnu skoro prázdnou mozkuvnu… 😀

 107. Doufám že alspoň chápou rovnici, na níž je postaven celý vesmír!
  Já + jablko = Já – hlad

 108. nemusíš jediný co žijící organizmus musí je chcípnou 😛

 109. [b][color=orange]Ono stačí si ji umejvat trochu důkladněji než jen opláchnout XD[/color][/b]

 110. Ano, jsou věci které nikdy nepochopím. Jak se může radovat někdo z toho že někde vyhráli nějací čutálisti. Ale že stát okradl matky s dětmi o přídavky a dal je těm vykopaným palicím to je jim jedno protože to jsou MUŽI.

 111. [b][color=orange]No ty si taky jetá jak stará šprcka[/color][/b]

 112. Ale to asi nemyslela ze ma dve sukne. Ma na sobe jednu a pak druhou

 113. [b][color=orange]Tady se mluví o preventivní prohlídce ty ucho zarostlý[/color][/b]

 114. Ale kdyz te zrovna boli a mas zaroven krev tak musis jit do nemocnice na kontrolu

 115. [b][color=orange]Zase se se.reš do nečehoo čem nemáš ani ponětí?[/color][/b]

 116. [b][color=orange]Á paní editujte pravdu se dostavila[/color][/b]

 117. No a? Já mám na zahradě model světa v životní velikosti.

 118. Editovano pro poruseni pravidla 3. Pavlinka Zapletalkova

 119. Jsi zmatený, ale to je tím, že je tady ještě jedna Ulrika a většina těch příspěvků je od ní.
  Ale obyčejně píše celkem rozumně.

 120. Co to zase meleš?

  Já jsem pro Satanku, protože ona je též hodná k hodným lidem – feministkám.

  A mužské sexistické zlo trestá zlem.

  A tak je to správné a spravedlivé.

 121. Když tak přemejšlim, všimňěte jak se Star Wars podobá skutečnýmu světu a přesvědčením. Rytíři Jedi sou skoro jako nějaký křesťanský kněží. Mají zakázáno milovat a nenávidět a vlastně musí potlačit všechny svoje emoce. Ale Sith je jako satanista. Myslí jen na svoji moc, a nechá se ovládat svýmy pocity. Teda já byl vždycky pro Sithy takže můj hlas patří satanistům 😆 😆

 122. Já umim sperma burst a dokonce sem se naučil Onane no Jutsu :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 123. Neurážej, ubohý muži, a nepiš o satanovi když je to ve skutečnosti Satanka

  Bůh Hospodin vyvolil židovský národ a pak ho pořád vyhubívoval a vyhubil by je všechny, kdyby se mu do cesty nepostavila Satanka.

 124. [quote=ulrika]Tak to jste činský bůh[/quote]
  Aha tak dik tak ja du vymytit vsecky blby feministky 😀

 125. [quote=Ulrika]Blbost je smrtelná, protože se na blbce rychle zapomene. Inteligence je nesmrtelná, protože si chytré lidi(ženy) lidstvo pamatuje. viz Einsteinova Sestřenice.[/quote]

  Kéž se dožiješ chvíle, kdy se s inteligencí potkáš.Opravdu ti to před tím,než tě normálně sejme zubatá přeji.

 126. ja přemýšlím to co LaVey sepsal není až tak náboženství jakožto životní Filosofie. je zaměřená na člověka a jeho touh. zkus si přečíst bibly a možná pochopíš B)

 127. Jste tak hloupý? Už jsem jednou říkala že by si mě našli

 128. [quote=satanista]ty ho znáš osobně že můžeš říct ze to je primitiv? :0 [/quote] Nechaj ju, je to ****aaaaa :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

  My sme vyhralííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: špagetožrúti zasranýýýýý 😀

 129. [quote=satanista]v LaVeyově satanismu je satan sílá v přírodě kterou se člověk vždy bál používat[/quote]

  Zkus raději používat zdravý rozum.Když už jsme tohle téma nakousli..
  Satan(Lucifer),světlonoš,padlý blízký pobočník Tvůrce.
  Prý.Vždyť tohle vše je výtvorem myšlení.Mysli.
  Kde jest onen Bůh,případně jiné bytosti?A kde mysl?
  Na čem jsou všechny tyhle představy,potažmo úvahy závislé,lépe řečeno,od čeho jsou odvislé?Co jim propůjčuje statut jakési pomíjející existence?
  Zkus o tomhle někdy na chvíli bez předsudků popřemýšlet.
  Ano,myšlení bolí.Ale je to bolest,které se dá předejít.
  Jak je zřejmé z některých \“bezhlavých\“ příspěvků feministek
  zdejšího webu.
  B)

 130. Každý satanista jí male děti. Zrovna nedávno jsi říkal že jich máš pár v mrazáku

 131. jasně pošli mi jí na email to nikdo neodchytí neboj 😀 😀 😀

 132. Já nemám za potřebí se na něco vymlouvat. Prostě mám ráda životní prostředí.

 133. Tak jestli ma pani bohuse zahradu o prumeru 6.3 km kde je prstenec jednoho z nejvikonejsich urichlovacu na svete tak ja jsem cinskej buh :woohoo:

 134. ty ho znáš osobně že můžeš říct ze to je primitiv? :0

 135. v LaVeyově satanismu je satan sílá v přírodě kterou se člověk vždy bál používat

 136. Máš pravdu není, protože se dochovalo jen pár kusů nahrávek na světě.

 137. [quote=Ulrika]To ne já nechci zašpinit špalek.[/quote]

  Ty se vůbec nějak bojíš špinění. 😆
  Nemáš na tampóny či \“ouvejz\“?
  Tak ti poradím.Vezmi sobě kapnu,sruluj ji v dlouhého hada,přilož v klín a dle potřeby potahuj.

 138. to není moje fotka už jsem ti to psal ty bl.bko to je Anton Szandor LaVey 👿

 139. voda se vyčistí na čističce odpadních vod takže v pohodě můžeš přijed B)

 140. no jo hlavně že ten originál neni nikde slyšet 😀 😀 😀 😀

 141. Ten text je puvodně feministický, já mam doma originál, jenomže Landa to ukradl feministkám a předělal to do takového zvěrstva.

 142. Ne nejsem fašounka, ten text jsem někde zaslechla, tak jsem ho upravila.

 143. tak já ti taky zazpívám písničku o tobě:

  Má rozumu poskrovnu
  skoro prázdnou mozkovnu
  má bombra má taky kšandy
  stal se členem fášos bandy

 144. Co to bylo za ránu, kdo nám to sem z pekla spadl.
  Má to rohy a kopita to není můj kamarád. Křesťanská liga!! Křesťanská síla!! Vyčistím si kostel!! V něm je moje síla!! Křesťanská liga tě zaslepila a pekelnou duši hned vysvětila!!!

 145. o ten se nestarej ho pak spálíme pod tvojí mrtvolou 😛

 146. Ano přesně tak to bylo. Zde vidíš že lidský duch nezná hranic a že bez rukou se dá utkat koberec.

 147. čím víc čtu komentáře ulriky tak tím víc miluji svou přítelkyni a svého potkana 👿

 148. přijed do Pelhřimova uvidíme jestli přežiješ víc než 2 bodnotí 30cm nožem 👿

 149. Blbost je smrtelná, protože se na blbce rychle zapomene. Inteligence je nesmrtelná, protože si chytré lidi(ženy) lidstvo pamatuje. viz Einsteinova Sestřenice.

 150. Koukáš moc na stargate. Ještě by se mohli opravovat jako T 1000 ne?

 151. Babička je šikula vzhledem k tomu, že jí jako dítěti granát urval obě ruce. :silly:

 152. Použil by se urychlovač částic, který má paní Bohuše na zahradě. Ale i ten by nebyl potřeba, protože některé z nás jsou povznesené a přežijí bez tělesné schránky.

 153. V tom případě si protiřečíte, vy jste živý exemplář lidské blbosti.

 154. [b][color=orange]Klidně ti tu hlavu useknu někde na špalku venku[/color][/b]

 155. [b][color=orange]Ono je to přesně naopak. Debil co udělá něco u čeho je jisté že to bude mát jakékoliv následky se najde i v tý nejapokalyptičtější době zato zbav lidí inteligence a možnosti se učit a uvidíš že za pár let tu budou běhat jen v bederní roušce z kůže[/color][/b]

 156. Ale vždyť by byly na kousíčky… Kdo by je dal dohromady?

 157. Ten doktor má zrejme nervy a sebaovládanie stroja… Sestrička zrejme nevydržala a vybuchla smiechom… 😀

 158. [b][color=orange]Mám skvělej nápad…pudem to odzkoušet. A třeba přímo na tobě[/color][/b]

 159. A přežily by i kdybych je narval semtexem a zmáčknul čudlík? :huh:

 160. My feministky jsme tak dokonalé a chytré, že bychom přežily i kdyby nám někdo usekl hlavu.

 161. [quote=satanista]nejlepší je stát se členem některé ze satanistických skupin napříklat prvního česko-slovenského chrámu církve satanovy[/quote]

  O jakém satanovi to mluvíš?
  Satan coby persofikovaná bytost podle mě neexistuje.
  Jeho \“tvář? však lze vyčíst z rysů tváří některých lidí.
  Kolik lidí,tolik bohů…i těch jiných.
  A co je pravda? Já to nevím.
  Připadne mi,že bývá ohrožena právě z těch úhlů pohledů,z kterých se na ni díváme.
  Jako ti dva.Stáli čely proti sobě.První tvrdil,že má zeď po levé ruce,druhý mu oponoval,že po pravé ruce.Mezi nimi stál ještě jeden člověk,opřený o zmíněnou stěnu zády.
  Když slyšel,co oba řekli řekl..\“Já ji mám pánové u prdele\“,a odešel pryč..

 162. [b][color=orange]Jak řekl honimír skvěle se ti to daří…jen abys ji dohnala v tý kráse tak by eště bodlo pár jizev přes xicht[/color][/b]

 163. Ty jsi blbá jak daleko vidíš. Chudák sestřička, ta z tebe musela být mrtvá a doktor taky. Jen se divím, že oba nevybuchli smíchy před tebou :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 164. Ulriko, dobrej příběh. Skvěle svědčí o tvé donebevolající dem*enci.

 165. [b][color=orange]Ulrika ty si také tele až to bolí XD Té sestře se nedivím já bys se tam smíchy pochcal XD[/color][/b]

 166. Já byla na té prohlídce jednou a jsem naštěstí tak zdravá že tam víckrát nemusím.

  Kalhotky jsem si samozřejmě nechala. Napřed jsem musela vlézt na jakési monstrum . Doktor mi neomaleně řekl že kalhotky mít nesmím že to jaksi nic nevidí. Tak jsem ho zchladila že se nemá co koukat, nemrava, natož aby se mě dotkl, a že ho budu žalovat. Sestra se chytla za obličej a běžela kamsi pryč, to abych neměla svědka. Doktor vzdychl a pak cosi klepal do počítače. A že mám radši jít. A na otázku kdy mám přijít příště řekl že nejlépe nikdy.

 167. Janko poprvé s Andrejkou..

  A toto je čo, Andrejka?
  Krčok Janko..krčok..
  A toto?
  To sú kozénky..
  Me e ééé!Smeje sa Janko.
  A toto, čo je Andrejka?
  No to je moja mačička..
  Áj?
  A kedy zdochla?

 168. To byl můj post 😀 😀 je tam napsáno OŠ.UKAT!! :woohoo: :woohoo:

 169. Myslela to že by ji chtěl o*****, jen se to štítí říct 😛 :woohoo: :woohoo:

 170. Ti
  mudrci,tak tlachající rádi tichem!
  O prázdnu drmolí s plným bříchem.
  Vězni sobě a zároveň i žalářníky.Prapodivní jogíni!
  Představám propadlí. Pořád hledají všude boha svatyni.
  Moudrosti? Blbosti. Volnost která neví?
  Tlejícího masa hniloba zažraná do krvi.
  Žádné včera, dnes, natož zítra.A už vůbec nikdy vůbec žádné teď.
  Kolik těch jedů je ještě v bahně ukrytých? Jazyk povlekla sněť.
  Ani žádné – žádné..toť jed nejzákeřnější..ani plné ani prázdné….a ani ani
  Ti
  budhové, falešně se smějící!
  Mystikové s hadem se pářící.
  Čarodějové starší než Metuzalém,
  s taláry černějšími než černozem.
  Vágní unisono osvícených jogínů,
  prázdnem snažící se vyplnit vagínu.
  Láskou tak překypující, horlivě nevědomé učí zenu.
  Aby pak o svátku, ani kytku nekoupili pro svou ženu.
  Ty
  kartářky všem předvídající skvělou a nadějnou budoucnost!
  Bezkrevné šarlatánky každému radící: \“Hlavně lidskost a upřímnost!\“
  Chiromantky a košťata z Bradavic! Ty dokáží vyložit jakýkoliv sen,
  Bílý je však jejich líc! Z pochev za nocí vytéká jim zkrvavělý hlen.
  Tajemně tvářící se jasnovidky,
  ty vydaly by snad na povídky.
  S křišťálovýma koulema magičky.
  Zeleninou rdousící se a nadýmané bylinkářky s drahými čajíčky,
  koloidního zlata dlaha, vyspravující polámané krevní destičky.
  Jak vrzajících kobylek mračna mistryň taiči a tak módního reiki.
  A doma? Chlap – debilek. Kule mu tančí, smutní,že nemá ho měkký.
  Zkrátka opravdové vědkyně, čarodějky, věštkyně, astroložky,
  co večer skrz ucho jehly hledí bezradně na díru od ponožky.
  Ty
  pokrytecké, vážné a bezradostné knězů tváře!
  Ta z mluvících soch vpíjející se čerň kalamáře!
  Nad ožraly,čpící močí a zaschlým lejnem,slzičku neuroní.
  Jsou jak srdce zvonů,když nad rakvemi vposled jim zvoní.
  To zbožným, co do kostelů ruce chodí vzpínat, klečet,
  za ty, zbožně, k bohu budou orodovat, a možná i ječet.
  Urny zahrnou květnatou litanií, až i čert se zazubí,
  dobře zná ty duše farizejské, peklo pro ně prohloubí.
  Připraví pekla věčnost skutečně nezměrnou,
  kdy jen oheň a led jedinou budou proměnou.
  Zavěšeni v prázdných pavučinách bezčasovosti.

  Pak sami –
  vlastní nenávistí sžíráni,řvát budou:

  \“Proklet budiž prach těch kosti!\“
  \“Bože!\“Což navěky jsem v nemilosti?\“

 171. Nejsou to vymyšlené příběhy.Jsou to rýmovačky ze života.
  Nelíbí se mi feminismus,ani šovinismus.
  Nicméně,ženské už navážno opravdu nevyhledávám.
  Není pravdou,že všechny ženské jsou stejné.Některé jsou totiž i daleko horší.Totéž se dá říct i o některých chlapech.
  Snad tyhle vulgární rýmovačky budou brány s nadhledem.
  Pokud ne,nic s tím nenadělám.Trápit se jejich smazáním nebudu.
  Stejně je vydám knižně..
  🙂

  přidám ještě jednu…a opravdu se mi tohle takhle jednou přihodilo..

  Přes kopec Anežka,
  vulvu má na ježka.
  Krátce tupírovaný pižmoně střih,
  po slanisku jeho i pes by si říh.
  Babočka jenerál vykasal zplihlé plachtoví,
  Kolik zde kotvilo bukanýrů? To nikomu nepoví.
  Dcera její jen na momentík šla odskočit si na záchod,
  pod peří hbitě vklouzla, prý dělat mi do nebe doprovod.
  \“Hele mám větší a pevnější kozy!\“
  Vskutku,skoro jako volské vozy.
  Málem mě v peklo svezla ta rozvrzaná bryčka,
  však v dveřích plameny dští už mladší ***ka.
  \“Ty *****!\“Ty vyjebaná zrůdo!\“Ty ***** jedna!!\“
  Překvapivé zjištění..Dvě je lepší jak jedna..

  Prší…na eso se tvrdě stojí,
  sedmu nedá, jen ten, kdo se bojí.
  Svrškem zaměnila žaluda za koule,
  slivku v sebe kopu,uceckávám bowle.
  Nadrátovaná jako kára, tasila kulového krále.
  Pikáčem kontruji, hercna moje měla už na mále.
  Na Anežku i s dcerou vzpomínám rád až dodneška.
  Je to věc těžká, zabít holou řití draka, natož ježka.

  😛

 172. Opilá daleko víc než zákon káže,
  zachvěla se, když pohladil jí paže.
  Poddajné jarní stébla ve větru. Ach ty ručičky!
  Za deset dvě odbíjely půlnoc útloučké nožičky.
  Žádná na baterky mrkající bárbínka,
  pro děti maminka, co by už vzpomínka.
  Chtěl spatřit všechny její tmavá znamínka,
  a poskládat z nich nová zářivá souhvězdí.
  Kůží však uviděl jen jednu
  osamělou, vyhořelou hvězdu,
  co kdysi byla žhavou růží.
  Prohrábl doutnající popel.
  Zachrchlala.Popotáhl sopel.
  Gejzíry horkých tekutých jisker,
  jako vyza, když zbavuje se jiker.
  Pak Začala prořezávat husqvarnou hustýles.
  On usnul jak poleno,ráno nohy lízal mu pes.
  Před domem včerejška kyslý koláč zakryl čerstvý sníh.
  Odešel parfémem a pižmem nasáklý, z úst táhl mu líh.

  jde i to bez rýmů..

  Shodila ze sebe oblečení
  a vklouzla pod peřinu.
  Ani mi se nechtělo vůbec
  do sprchy.
  Její malá fenečka
  smutně koukala,
  a zdálo se,že
  zprvužárlí.
  Ráno mi
  olizovala nohy.
  Pohladil jsem ji.

  To její panička,ta
  se párkrát \“počůrala.\“
  Myslím, že
  asi čtyřikrát.
  Pronikavý pach potu,
  řezal chvíli oči.
  Ale člověk si časem
  zvykne
  i na dřevěné pyžamo.
  Zeptala se,
  jestli si může
  prdnout.
  To mě rozesmálo.
  I její věštění z
  koule
  a řeči o duchovnu.
  Stejně se chtěla
  pouze vyspat.
  Tak jako každý.
  Nic zvláštního.
  Netušila však, že
  by s ní mohl někdo
  třeba i
  být.
  Jen tak,
  prostě jen být.
  Už nepíše,
  ani nevolá.
  Ví,
  že na druhém konci
  stejně
  nikdo není.

  A
  dost možná,
  že
  i to,
  zapomněla.

  (Párkrát se \“počůrala\“..hihi..dlouho jsem neviděl ženskou takhle stříkat..Zhulákaní jsme byli onehdy řádně oba..)

  😆

 173. Prdel plná rezavých žiletek,
  derviše sloup,agónie baletek.
  O klozet zachrastily hnijící kosti.
  Vida! Drak! To jsou k nám ale hosti!
  Tvrdnoucí párek s vejci čekající znovu na svůj ohřev.
  Co ten puch?! Černý tampón a tvaroh, stlačený do střev!
  Chudák na gyndě doktůrek, ten si fakt užije!
  Zas ukecá ho, jinak, prý ji tu žumpu zašije.
  V rozkladu rozvalená vagína,
  roura rezlá, krevnatá blondýna.
  V tlamičce žmoulá upoceného vajgle,
  v strhaných rysech, napudrovaná frajle.
  Pár dlouhých šluků a už místo špačka
  hbitě modrého smetanu v hrsti mačká,
  možná že i zelenou emu…no a? Co já?
  Zas jen hážu tlemu
  a

  po ránu
  štrachám se
  ze stanu
  a čekám
  na to,
  až konečně
  zestárnu.

  (Nechal jsem si ho tehdy od ní jen vykouřit.Ten smrad z rodidel byl totiž neuvěřitelný.Po pár týdnech jsem ji opět potkal,střízlivou..a prý jsem jí tím svým doporučením rychle s tím zajít na gyndu nejspíš zachránil od sepse.
  Dováděla opilá přes krámy asi víc dnů bůhví s kým) :X

 174. Kýbl líčidel,voňavek litry,
  prsteny,lesklé cetky,flitry.
  Groteskní maškary s mejkapy.
  ještě olíznout rtíky –
  a hurá za chlapy.
  Nedá přece práci ulovit pracháče,
  hlavně ať má eura,kačky či doláče!
  Pouta,fisting, piercing, škrtící laso,
  plešoun otylý, má rád piss i sadomaso.
  Zašpiněné kalhotky od krámů,
  čichá,zbožně hledí na dámu.
  Ach ty úhly pohledu,
  ty neberou ohledu..
  Vždyť nejsou všechny ženské stejné,kdepak co vás nemá,
  vždyť támhle vidím popelku,jejíž ústa jsou téměř němá.
  Pere,vaří,uklízí v potu své tváře,
  a večer,veze sebe na krchov v káře.
  Dětem večeři uchystat,okoupat a ještě napsat úlohy,
  na chlapa z hospody čekat a bědovat na osud nebohý.
  Ten,nasraný z práce,zapíjí s kamarády dnešní vztek.
  Ploty z hořké pěny,vůkol zeleň,i grínpisák by se lek.
  \“Z platu sebrali nám ty ***** zas štyrycet procent!
  Do ****!Kosť a koža budu!A skoro už sem býl docent!\“
  Popelka sfoukla svíc a oddává se sladkobolnému snění,
  v náručí prince z pohádky,jež krásnějšího nikde není.
  Hladí přebranou fazoli,dnes spolu zase vyšplhají možná až do nebe..
  Bác!Dveře letí.V nich ožrala čpící.Od konečků prstů k srdci zazebe..
  Sápe se na slabou a křehkou popelku.Ta ohyzda.
  \“*****!\“Už ani nevím,jak vypadá tá tvoja *****!\“
  Mlčky a netečně přistrčí drcimetr již zchládajícího masa,
  modřin si už užila,a chlap,po chvíli,vždy řeže jako basa.
  A támhle koukám,snad úplně spokojená,šťastná idylka.
  Bez chlastu i bití.A že motýl má přistřihlá křidýlka?
  Ji to netrápí,má teplo,zázemí a všechny výdobytky moderní doby,
  Nejdražší kozačky,bourák.Skobou nahoru hledí na dědinské \“roby.\“
  Stačí se bezbranně připitvořit,udělat ze sebe maličkou chudinku,
  a pak s chlapem naivním,protrpět předstíranou láskyplnou hodinku
  a je vyhráno..
  Chlapi jsou prostě hloupoulinké oběti,
  ovečky ubrečené,tak toužící po objetí..
  Kolik je jen těch pitomců co pro kus prochcaného masa
  nechá si srát do huby,věříc,že nosí širák snad z elpasa.

  No jo,zas tak hloupí občas někteří nejsou.
  Jednou se kouknou bez brýlí na tu svou starou
  ze všech možných úhlů pohledů,(a můžou mít i v kouli)
  a vyrazí..
  za zmalovanými plakáty
  jsou totiž
  když už nic jiného
  daleko
  levnější

 175. a kdes prosimtě přišla na to že pitvu ženy může dělat jen jiná žena – úplná kravina

 176. po 1) od kedy sa chodi ku gynekologovy pocas kramov?
  po 2) gynekolog vam nemoze prikazat ze mate prijst bez nohaviciek. to je maximalna blbost.
  po 3) si myslite ze pozerat sa do vaginy 50rocnej zeny je prenho slast???
  omg zena z kerej dediny ste to prisli…..

 177. to musí být blaho 20x za den videt vulvu po padesátce :D:D:D to musí být fakt nátura, aby kvůli tomuhle cáloval za diplom…. jó to kdyby tam chodili jenom středoškolačky… MUHEHE

 178. Ahojky, Pavlínko, jak se máš ty stará sebevraždo? Dlouho jsem tě tu neviděl. Tak co doma? Elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k tvojí spokojenosti?

 179. [quote=Anonymní]******* – nikdo se pravdu nemá dozvědět

  youtube.com/watch?v=qs_uIjZm4XQ&feature=related[/quote]

  Ty blaho .. som vselico pocul ale tohle je sila …

  \“Totalni a prvotridni klepac …\“

  buahahahaha …. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  :woohoo: :woohoo:

 180. protože tam pak nic pořádného není vidět a musel by vám vagínu vydrhnout drátěným kartáčem. I když, možná by neuškodilo… :woohoo:

 181. notaky jsem měl takový nutkání ale asi mám silnější žaludek. asi půjdu do Faktoru strachu 😀 😀 😀 😀

 182. [b][color=orange]Budu žádat náhradu škody protože sem sem přišel najeden steakem v hodnotě 75korun a po přečtení tohohle sem ho musl jít vyblít[/color][/b]

 183. Jsi normální prase. S krámama na gyndu, \“rodidla\“ si pořádně nemyješ, protože si na ni odmítáš sáhnout :X . No fůůůj. Styď se

 184. v čem to bylp stím fíkusem si nějak nemůžu vzpomenout?

 185. Víte jak vznikaj feministky?Jdou na gyndu za svou doktorKOU a ta jim omylej udělá z neumítýho nadobíčka infekci , ta se rozšíří do mozku způsobí tam tuhle poruchu(feminismus dle Julie) a potom dou na gyndu za chlapem a jelikoš to maj v hlavně popletený tak si místo na ženu stěžují na muže.xDD
  Tudíš tahle jejich ideologie je celá v reálu obráceně!

 186. Terenc a Philip ohnivé prdele, a ***** ty vole, áááno, a ***** vole, v čem je ***** problém vole, jo áááno mrdéj tučňáka do ucha ty buzno áááno, co jé ***u na vás já jdu dome ááááá zdržuješ tu frontu *****, vole zdržuješ tu frontu *****, drž hubu Cartmene, jo já bych se taky s takový ***** posral, to o mi mámě neříkej ty tlustý, zasrkej čuráku, jen ji musíš najit klitoris, klitoris, ***u na to *****, vylište mi prdel, áááno, jseš ******* buzna vole, áááno áááno, jsi nejvymrdanější zmrv ze všech, ***** *****, *****, a ***** drát vole, zabili Kenino parchanti, to je na ***u, to jo zmrde Terenc smrdí jako moje prdel, já si jednou uprdla při natáčeni Modré laguny, doprdele doprdele s tebou, vy jste čuráci, nevěřím ničemu co krvácí pět dni a neumře, klitoris klitoris *****, konoid, velký osli čurák, jsem Erik Cartmen největší čurák na světě, poj´d mrdat, ooo to se ti libí co ty ***** vítám vás v německém Fetišpornu, ty vole on na ni ***e, je to Cartmenova mama? *****drat, na co je prdel vole? :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 187. ******* – nikdo se pravdu nemá dozvědět

  youtube.com/watch?v=qs_uIjZm4XQ&feature=related

 188. laskave nebud doternej ty jeden honimire, do meho fikusu ti nic neni

 189. Už vidím ako vám tam niekto šahá :X …

  Veta sa začína veľkým písmenom…

 190. zde naleznete pravdu o lidské sexualitě

  Editovano pro poruseni pravidla 3. Pavlina Zapletalkova

 191. o tomto problemu vim a vubec s tim nesouhlasim. Podle me se cely tento problem muzske gynekologie bagetalizuje a to neni dobre

 192. [quote=satanista]jsem jim ho změřil vyšlo -273,15 😀 😀 😀 [/quote]

  To zní podobně jako \“absolutní nula\“ :woohoo:

 193. Myslel jsem si, že jsou dnešní ženy vcelku šťastné, ale když tak koukám NA CELÝ TENTO WEB, nestačím se divit! Řešíte (s prominutím) obrovské s*ačky a ostatní to shledávají neškodným, ne-li přínosným. Ať už tento trapný problém s gynekologem nebo problém s tím, že mladý chlapec masturbuje (ostatně jako každý jiný, to je příroda) a prevencí je instalace kamery? A ještě nás srovnáváte s komunisty? Jste absolutně bez všeobecného rozhledu. Nemám si s vámi skutečně co říci. Tuším, že zakladatelky tohoto webu budou \“vysokoškolačky\“. Směju se vám :DD

 194. Copak asi lomcoje s lékařkou uroložkou, když má za pacienta muže? 😛 😯 :woohoo:

 195. Proč na blázinec? Gynekologové (ať muži nebo ženy) jsou stále lékaři a každý lékař zná lidské tělo, neoškliví se mu a nepovažuje žádnou jeho část za \“špinavou\“, hodnou studu nebo čehokoliv jiného.

 196. Samozřejmě že vede sexuální život. Proto snad nechodíte k očnímu? A co praktický doktor? Chirurg? Co když vás nějaký ošklivý řidič – muž přejede autem a vy budete potřebovat operaci. To se proberete z komatu a zahlásíte, že vás smí operovat jenom žena? Nebo jak si to představujete?

  Ovšem neodpověděla jste na otázku, zda skutečně chodíte na gyndu, když máte menstruaci… to vás doktorka neupozornila, že máte přijít jindy? Akutní případy jsou samozřejmě něco jiného, mám na mysli preventivní prohlídky aspoň jednou, ideálně dvakrát do roka.

 197. Myslím si, že spíš je chudák ten gynekolog, protože čumět na takový počet ***í za den a ještě některé, které netuší, že je prohlídka dobrá pro jejich vlastní zdraví, je fakt na blázinec a pochybuju, že má pak ještě chuť si to vůbec rozdat se svojí manželkou doma.

 198. Ona tam psala v jiném článku, že pitvu ženy provádí jenom žena

 199. [b][color=orange]Jo ještě sepište článek že každej patolog je nekrofil a bisexuál neboť ošuká každou mrtvolu která mu tam přijde[/color][/b]

 200. [quote=Julie]naprosto lhostejný pocit na vagínu?[/quote]
  WTF pocit na vagínu? 👿

 201. [b][color=orange]No po tom co sem si uvědomil (asi tak v 15) co chodí na gynekologii za stvoření tak se ani nebudu divit když gynekolog nebude tak nadrženej jako oční[/color][/b]

 202. A myslíte, že takový oční lékař nevede sexuální život a že mu je naprosto lhostejný pocit na vagínu?

 203. Julie, ty chodíš na gynekologii, když máš menzes? Ale fuj. Za ta léta bys měla vědět, že při menstruaci se na gyndu nechodí. Že bys to nevěděla, protože tam nechodíš? Tím by se také vysvětlovalo, proč máš raději ženy – ty jsou mnohem méně citlivé při zákrocích, chlapi mají jemnější ruce a nepřipadám si přitom jak lesba…

  A názor, že vystudovaný doktor má pouhou touhu vidět ženská rodidla, je značně středověký. Je to úplně stejný doktor jako třeba očař nebo chirurg (ten vídá i tvoje střeva – a teď o tom napiš článek!)

 204. Přesně, lepší pěkná, nahá, nadržená ženská, která jen čeká, až ji ojedeš, hehehe, jelikož jsme MUŽI a to přece znamená, že jsme pornotyrané a bestie bez srdce, lačnící po VZRUŠENÍ, SEXU A ORGASMU, SLYŠÍTE? :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 (Juhů, koukněte na moji profilovku!! 👿 👿 👿 )

 205. Dobrý den,
  vzhledem k rozmáhajícímu se oftopiku v diskuzích na tomto internetu se některé ženy v nesnázích nemohou dohledat odpovědi a zbytečně kvůli tomu trpí nejistotou, depresemi a pocity zoufalství.

  Proto jsem se rozhodla založit IM Feministickou poradnu, kde budeme pomáhat slušným lidem v nesnázích, jak si najít cestu skrze obtížné životní situace, které je mohly potkat.

  UIN je 605468329 , k diskuzi se mnou použijte jakýkoliv IM komunikační program. Na této lince se budu snažit býti co nejvíce a střídat mne bude paní Libuška.

 206. To ste myslela sebe? :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😆 😆 😆 😆 😆 😆 Julie: \“Děkuji všem těm co nejsou zpátečničtí, jako tady pisatel.\“ :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 207. říká to sám velkej Bigboss **********.youtube.com/watch?v=TlaK8IRNhek

 208. Takže sem celej život satanista a ani o tom nevim 😆 😆 😆 To je prdel 😆 :silly: 😆 :silly:

 209. Ona se narodila dvoum feministkám z čisté lásky k ženám a nenávisti k mužům :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😆 😆 😆 😆

 210. tahle stránka by se neměla jmenovat Feministky.com ale \“ nenávidím muže.com\“…

 211. nejlepší je stát se členem některé ze satanistických skupin napříklat prvního česko-slovenského chrámu církve satanovy

 212. samozřejmě podle zdejších \“Feministek\“ je to stejnej pornotyran jako mi všichni :silly:

 213. [quote=Libuse]S článkem plně souhlasím, naštěstí jsem chodila vždy ke gynekoložce ženě. Myslím že muži gynekologové jsou zločinci, a všichni by měli jít na pár desítek let do vězení za sexuální obtěžování.[/quote]

  A důvod? Já chodím ke gynekologovi a nikdy mě neobtěžoval a vždy se ke mě choval slušně. Měl by jít na několik desítek let do vězení???

 214. ano to je pravda,prvně jde o zdraví,což zdejší pseudofeminy nechápou a vidí v tom pouze sex a nadrženost chlapů…
  Určitě to možné je, neříkám,že když tam jde mladá holčina,tak že se rádi nekouknou,ale má to i své stiné stránky.Vidět například Libuši ,Bohouše a další…. no opravdu gynekologům/gynekoložkám nezávidím 🙂

 215. [quote=Bohuše Ondráčková]Je mi líto, že se tvá rodina živí krádežemi elektrických kabelů a vedení. Ty je hezky oloupeš a otec je pak zaveze do sběrny.
  Svou rodinu můžeš ovšem opustit a nechat ze zaměstnat například u nějaké charity. Jakožto dobročinný člověk na charity sama velmi často přispívám, tak ti můžu dodat nějaké kontakty.
  Nebo ti můžu nabídnout menší pracovní úvazek na jedné z mých biofarem.[/quote]

  chachacha, na biofarmu si vem radši nějakýho spolupacienta z Bohnic. Můžete si namalovat nějaký bio rajčátka a tak…uvědom si, že tohle není realita! :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 216. [quote=Bohuše Ondráčková]Já osobně bych gynekology zavírala hned do vězení. Slyšela jsem i příběh o tom, že jednou jak tam někdo ležel na té podložce, tak k ní ten gynekolog přišel a vložil jí do vulvy přímo svůj úd a ona kvůli tomu otěhotněla. Co když se jí potom narodil syn? Katastrofa!
  Nehledě na to, že každý muž, který se jde věnovat tomuto oboru, přeci nemůže být normální. Pokud chce pomáhat lidem, tak je v medicíně ještě další hromada oborů, kde se může nechat zaměstnat. Ale zvolit si jako profesi tu, kde každým dnem šálí ženské klíny, přeci nemůže být myšleno jen tak nevině.[/quote]

  No tak to by je měli teda rovnou všechny pozavírat, když ti tohle řekla nějaká tvoje pošahaná kámoška…tak to je jisto jistě pravda. A jakto že nevíš, co se jí narodilo, když víš, že se to stalo? Já tomu nerozumim jak může bejt někdo tak vypatlanej a ještě ty svý idiotský názory prezentovat veřejně.

 217. [quote=šukna 1]jejdy nánky vy jste tááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááák B*LBÝ
  i přesto že jsem u muže gynekologa nebyla, tak se svlékáš v KABINCE a ta je u každého gynekologa a hlavně [color=red][/color][size=large][/size]KDYŽ MÁŠ MENZES TAK SE TAM N E C H O D Í :woohoo:
  nebo jsem vážně takový pí*i že vás to nenapadlo???????? :0 [/quote]
  je to piiii*ca no

 218. tak k nemu nechod, vysetruj se treba na vesnici svadlenou a mas pokoj.. kravo

 219. unich je jen qynekolog samouk kterej ordinuje v kravíně 👿

 220. jejdy nánky vy jste tááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááák B*LBÝ
  i přesto že jsem u muže gynekologa nebyla, tak se svlékáš v KABINCE a ta je u každého gynekologa a hlavně [color=red][/color][size=large][/size]KDYŽ MÁŠ MENZES TAK SE TAM N E C H O D Í :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😛 😛 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  nebo jsem vážně takový pí*i že vás to nenapadlo???????? :0

 221. Protože s krámama se na gyndu nechodí ty dylino! To by si ve svejch letech mohla vědět. No na tvoje rodila se musí tvuj doktor třást vždycky už měsíc předem.. 😆

 222. **********.novinky.cz/koktejl/203905-seznamka-jen-pro-krasne-vytvorila-virtualni-spermabanku-pohlednych-muzu.html

 223. protože není prase jako ty a spol aby chodila ke gynekologovy když má krámy :angry:

 224. A můžete mi sdělit jediný rozumný důvod proč tak nečinit? Zdravá žena menstruuje.

 225. ježiš 😀 to je tak v.tipný… proč je slovo c.e.nzura c.enzurovaný? aby nikdo neviděl, že ej to tu celý c.enzurovaný? 😯 :silly: :woohoo: :huh: :whistle: ❓

 226. proč je ******ováno slovo ****? ****… ****…

 227. No jasné a čo na tej biofarme robíš?? Zbieraš semeno brigádnikov, alebo ich zbavuješ pohlavných orgánov, ktoré si ako trofeje pribíjaš na stenu?? Ty máš asi takú biofarmy ako mám ja clonovacie továreň na Mesiaci.

 228. To je pravda, já jen připouštím, že je to možné. V prvé řadě jde ale přece o zdraví, ne?

 229. [quote=satanista]musíš vyrazit na nějakej Fesťák B) [/quote][quote=satanista]třeba rituál Touhy funguje 100% použil jsem ho 2x a fungoval a ty holky taky na magii nevěřily[/quote]

  Ráda bych se něčeho takového zůčastnila, kde je to možné? :)[color=red][/color][size=medium][/size]

 230. Vy chodíte na gyndu když máte kramy??…No to mě pos*er!!! 😀 😀 Chudák doktor… :woohoo: Vaše inteligence (všech feministek) mě dostává do kolen.. :woohoo: Chodít na gyndu když máte kramy…to je moooooc :woohoo: :woohoo:

 231. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: ubohy lekar :X :X :X :X

 232. [quote=alena.dvorakova][b][quote=já]Ano, muži to dělají jistě naschvál, určitě studují 6 let na gynekologa, aby se mohli hrabat v te vaší frndě… [/quote]

  Jak jinak – jste hloupý muž a nevíte ani že existuje něco, co se nazývá atestace… 6 let? Haha 😀 :D[/b][/quote]

  Když už, tak jsem hloupá žena.. Tak v životě jsem o atestaci slyšela jen z dálky, ale díky Vaší, nechci říkat hlouposti, každý se může splést, jsem si vyhledala jak to s těmi atestacemi vlastně je(zase jsem o něco chytřejší – patří Vám mé díky). První dva roky studia se zaměřují na gynekologicko-porodnický kmen, ten se musí absolvovat aby posléze mohl \“budoucí\“ lékař studovat 4 roky přímo gynekologicky-porodnický obor, a každý kdo umí počítat ví, že 2+4=6. A co teď? :woohoo: :0

 233. Jak je to v Třech švédkách… Veterinář: Jelikož nemáte ve vsi obecního bejka přišeljsem vaší cilko oplodnit uměle. Pepina: Fuj ty prasáku.Cilka je támhle a oblečení si pověš támhle na hák 😀 😀 😀 😀

 234. nevsimli si, ze chodia k veterinarovi :woohoo:

 235. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: do cakarne bez nohaviciek pocas menstruacie? 😀 lutujem vasho lekara 😀 a ten puch a dve sukne :X :X :X :X :X :X :X
  toto je humus

 236. Kdyby na doktora stačila pouze atestace, tak už bysme byli všichni mrtvi! 😀 To spíš vy nevíte, co to atestace je! :S

 237. [quote=satanista]možná by jsi se měla nechat zavřít do ústavu a začít léčit svou schizo..ty mně hodně bavíš :DDfrenii[/quote]

 238. Alenka, ty si asi prisla z rise divov, ze? 😉

 239. toto bola moja tema, vy ste take trapne zlodejky…. fakt ste ubohe

 240. [b][quote=já]Ano, muži to dělají jistě naschvál, určitě studují 6 let na gynekologa, aby se mohli hrabat v te vaší frndě… [/quote]

  Jak jinak – jste hloupý muž a nevíte ani že existuje něco, co se nazývá atestace… 6 let? Haha 😀 :D[/b]

 241. Prijde zena na gynekologii, lehne si na kozu a ceká. Za chvíli prijde muz v bílém, podívá se jí mezi nohy, usmeje se a odejde. Zena za ním volá: \“Tak co jste zjistil?\“ \“Já nevím, my tu jen malujeme…\“

 242. A jak je tá skupina na FB?

  \“Každý z nás je gynekolog… Na niektoré **** pozeráme každy deň…\“

  Alebo tak neak… 😀

 243. Určitě, přinesla vás vrána (Pro nechápavé je to ironie.)

 244. to byla asi nejaká zdejší feministka :woohoo: :X :X :X :X

 245. Gynekolog pozerá žene medzi nohy a hovorí: \“Ani neviete, akú chuť som dostal na plesňový syr…\“

 246. no tak se vyškrtne z předposlední vety posledních 5 slov 😀

 247. Já otce nemám a ani nikdy neměla, tudíž veškeré vaše argumenty jsou naprosto irelevantní.

 248. :woohoo: ****NÉ.
  I já mám gynekologa muže a jsem s ním spokojená. Měla jsem tu smůlu poznat i gynekoložku. Byla surová a neměla pro nic pochopení. Tak jsem od ní odešla a přešla ke gynekologovi. Toho si nemůžu vynachválit.
  A to, že si tímto povoláním jen ukájí své choutky je pěkná blbost. Myslím, že má toho pohledu na ženská \“rodidla\“ za celou svou praxi už dost. A rozhodně není zvědavej na starý zakomplexovaný blbky s pavučinou mezi nohama.

  PS: pro pisatelku: když má žena menzes, tak se na prohlídku nechodí!!!!!

 249. [quote=Anonymní]No vona to musí bejt zábava koukat celej den do tech vasich …. a ve vasem pripade to musi zvlast chutovka B) [/quote]

  Vymetání pavučin a jinýho sajrajtu když se ty dámy na vulvě nemejou aby je to nááhodou nesvádělo k onanii 👿 😀 😀

 250. Alebo ide gynekológ z práce domov a hovorí:\“Konečne tváre\“.

 251. jak je ten **** ne jak tejpek zabije holku policajti ho podle občanky najdou a ptajíseho proč jí zabil. On povídá : Já jsem gynekolog celej život se vnich hraby někdy i 14 hodin denně a ona vyskočí z křá že mi jí za dvaqcku ukáže 😀

 252. no ten gynekolog si myslím že ho ty frndy musej ve snech pronásledovat 😀

 253. řekl bych že některý pak maj z toho noční můry 😀 😀

 254. Ano, muži to dělají jistě naschvál, určitě studují 6 let na gynekologa, aby se mohli hrabat v te vaší frndě… tohle není normální, když mu tam přijde stará ženská, která smrdí a bůhví co ještě, myslíte si, že nelituje toho, že ten diplom vůbec dostal? je to naprosto směšný tady to a pokud Vám vadí muž, žen v gynekologii taky není málo… Je to jenom na Vašem rozhodnutí, nikdo Vám doktory nenutí… Narazila jsem na tuhle stránku náhodou, ale teď vím, že sem budu chodit vždy, když budu chtít rozveselit a nebo si zvednou sebevědomí 😀 😀 protože tady blbost nezná hranic… 😀

 255. :0 :0 :0 :0 :0 Bohouši ty jsi vážně mimo :woohoo: :woohoo: :woohoo:

  Mohl bych na tebe par otázek Bohuš?

 256. Je mi líto, že se tvá rodina živí krádežemi elektrických kabelů a vedení. Ty je hezky oloupeš a otec je pak zaveze do sběrny.
  Svou rodinu můžeš ovšem opustit a nechat ze zaměstnat například u nějaké charity. Jakožto dobročinný člověk na charity sama velmi často přispívám, tak ti můžu dodat nějaké kontakty.
  Nebo ti můžu nabídnout menší pracovní úvazek na jedné z mých biofarem.

 257. no samozřejmě, místo, abyste svá tvrzení doložili fakticky správnými argumenty, raději banujete a mažete. místo, abyste odpověděly na kladené dotazy, tváříte se, že zde nic není anebo mažete, protože fakticky správnou odpověĎ neznáte.

  no a nebo se bojíte, aby vám na ten v.tip někdo nepřišel, jakože aby to tu lidi nepřestalo bavit 😀 žejo, julčo?

 258. Ja jel bohužel jen na kole a navíc to nebyla moje chyba. Jet v autě a vědět že je to ona, tak neváhám přidat plyn 👿

 259. Znám chlapa gynekologa, kterého si ženy hodně chválí. Kdybych nenavštěvovala jeho ženu – gynekoložku, tak s radostí budu chodit k němu. A na pravidelné prohlídky chodím vcelku ráda, alespoň vím, že jsem zdravá :cheer:

 260. Hele vochechule, nejseš ze Žďáru? Dneska jsem málem přejel tobě dost podobnou vobludu :whistle:

 261. Jo co uděláš Julie? 😀 Pošleš na mě Libuši s opaskem? 😀 😀 Nebo mě sama přemůžeš fyzicky, duševně či inteligenčně? 😀
  Probuď se už do reality a jdi se léčit. Pan Radim Uzel a v psychiatrické léčebně tě snad dají dohromady i když nevím nevím, když jseš stará, trvalo to u tebe moc dlouho 🙁

 262. Ty já právě obdivuju, ty který jsou při rozumu a nepřijmou tvou pomoc. Naštěstí jich je tak 99,9% 😀 😛

 263. Jo bla bla bla. Jo Alzheimerova choroba nebo stařecká demence se může projevit už i při tomto věku. Bohuše je toho důkazem. Jí to urychlilo ty komplexy z dětství, kdy jí pedofilové zneužívali a otec jí znásilnoval matku. Navrhuji 3 vteřiny ticha nad tímto neštěstím 🙁

 264. Souhlasím, gynekolog není žádný ráj. Koukat do nemytých chlupatých a zapařených feministických frnd je spíš zkouška ohněm, zda člověk zůstane stále při rozumu bez trvalých následků 😀

 265. :woohoo: :woohoo: :woohoo: 😀 😀 😀 😆 😆 :cheer: :cheer:

 266. to víš já jsem pornotyran tak myslím na všechno 😀 😀 😀

 267. záleží na smyslu slova hotová 😀 😀 😀 z toho jednoho je my :X :X :X :X :X

 268. To jako semnou budeš raz dva hotova tak já mněl jen par otázek, ale klidně si mužem dat zapas, napiš kdy a kde a skončíme to

  p.s: nevyhrožuj, pokud nato nemáš koule

 269. No pokud vím, tak při měsíčkách se na gyndu ani nechodí. A hlavně v dnešní době je na ženě,aby si vybrala jestli chce ženu gynekoložku či muže gynekologa. Takže zase se někdo ukázal jako absolutní imbecil když psal tento článek. 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 270. U nás na služebně, se můžeme připíchnout na koho chceme. Hle co poradila Jůlie pěstitelce rajčat:
  Julie: Takže co vás trápí?
  Ona: Nějak mi nerostou rajčata!
  Julie: Okamžitě se rozvěďte, neboť nad nimi váš muž masturbuje aby ukojil své choutky a překazil vaší úchvatnou práci. Přeji hezký den.

  Takovouhle pomoc si narvi do kaďáku!

 271. Zase si protiřečíš. Jak se můžeš vyšetřit rodidlo když se ho na druhé straně odmítáš dotknout? A s kravinama typu \“vnitřní zrak\“ na mě nechoď.

 272. vždyť vás ke gynekologovi nikdo nenutí chodit.
  vy, dámy feministky, můžete klidně chodit k veterinářce….

 273. No vona to musí bejt zábava koukat celej den do tech vasich …. a ve vasem pripade to musi zvlast chutovka B)

 274. zdravím, když je pro vás takový problém chodit ke gynekologovi-muži, tak si najděte gynekoložku-ženu (ano, správně je to gynekoložka, ne gynekologyně)! A teď astává otázka, jestli máte v okolí nějakou gynekoložku, myslím, že ne, protože jinak byste se tady nerozčilovala a jednoduše navštívila ji. A proč ji v okolí nemáte? Odpově\’d je jednoduchá- ženské se stydí a pohled na vaši vagínu jim není příjemný. Takže kdyby ženychtěly, mohlo by jich v této profesi být víc, ale protože nezahodí svůj stud zůstávají tady pouze odporní a chlípní chlapi.

 275. Vy si na mně dávejte veliký pozor. S lidmi, jako vy umím být raz dva hotová.

 276. už jsem to konečně pochopila.
  Příspěvek upraven pro porušení pravidel. Julie

 277. Ááá vrátila ses 🙂

  Milá Ando,věř že z toho potěšení nemají.Vidět (troufnu si říct) tisíce vagín…opravdu je obdivuju ,že na to mají vůli.

 278. Nabídka Andina cukříku je pro doktora určitě fajn 🙂

 279. Dobrý den slečno Ando,
  podle mě je metoda podání cukříku v tomto případě zcela zcestná.

 280. [quote]Tohle je totiž diskuze k článku o zaměstnání mužů jako gynekolog,
  jestli jste si nevšimli, vy hovada.[/quote]

 281. Dobrý den,
  je mi 62 let a jako mladší jsem ještě gynekoložku navštěvovala. Tenkrát časy nebyly tak zhýralé a nikoho ani nenapadlo, že by tuto profesi mohl vůbec vykonávat muž. Pak se ale časy začaly měnit.

  Absolvovala jsem obsáhlé zaškolení a již 38 let řeším veškeré své problémy sama. Provádím si sama preventivní prohlídky a dokážu si poradit i když mne něco bolí, což se ale nestává, neboť ženu bolí rozmnožovací soustava téměř jenom z pohlavního styku. Mým způsobem se můžete inspirovat.

 282. Dobrý den,
  paní Julie je časově velmi vytížená žena, neboť 24 hodin v kuse pomáhá telefonicky, internetově a i v terénu bezbranným ženám upevňovat jejich vůli. To, co dělá, je velmi šlechetné, tak ji laskavě nenadávejte jenom pro to, že někde zachraňuje lidské životy místo toho, aby odpovídala nějakému muži.

 283. Pominu-li všechny p*í*č*o*v*i*n*y v článku o p*í… rodidlech – Julko, nejsi náhodou pro rovnoprávnost? Zakázat někomu výkon určitého povolání z důvodu jeho pohlaví moc rovnoprávné není. A co třeba ženy androložky? Zakázala bys je v rámci rovnoprávnosti taky?

 284. Můj sen dal bych zato vše. :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X

  Julie čteš to můžu mít dotaz prosím?

 285. Ano, zvrhlý muži – gynekologové! Není nad to vidět starou, chlupatou, zapařenou a popřípadě ještě zakrvácenou vagínu. Každého chlapa sen, místo abyste byly rády, že máte svého doktora, tak na něj ještě nadávejte.

 286. [quote=Bohuše Ondráčková]Zase se tu bavíte o hloupostech? To jste opravdu tak naivní nebo si tím jen dokazujete ego? Myslím tím, jak si myslíte, že umíte rukama vyčarovat oheň a blablabla. Jen počkejte na Pavlínku, ta vám celej tenhle oftopik smaže, chich. Tohle je totiž diskuze k článku o zaměstnání mužů jako gynekolog, jestli jste si nevšimli vy hovada.[/quote]

  Pani, i kolik ti je let? Jeste rekni, ze jsi u gynekologa nikdy nebyla… no to musi tam byt pekne zarostle a smradlaveee… njn, co uz se da delat, jenom si akorat vspomenout, ze 90% pacientek u gynekologa jsou stare panny, ktere jako TY jsou s bolestmi bricha na pokraji smrti…
  No nic, jen si pekne schovavej svoji cicu nadale, stejne ji nikdo nechce videt…

  PS: chudak gynekolog, si predstavte jake to je, byt pak vzrusenym, po tom co jsi videl za cely mesic cca 3000 kocicek? :-)… rekl bych, ze to pak manzelska noc, neni nic jinneho nez gynekologicka prohlidka… ja im tu praci nezavidim… A co kdyz se teprve neco spatneho stane? co kdyz neco prehlidnou? treba nejakej nador? Ty bys baba jedna blba ihnedka (jelikoz jsi \“rodidlo\“, jen to jeste nevis) letela nekam v soud a podavala *****u!!! si predstav, ze ten doktor neni robot a kazdy se myli, a obzvlast\‘ u neho ty chyby jsou pak kriticke pro tve zdravi… takze proto bys nemela zanedbavat takove pravidelne prohlidky atd.. atd…

 287. Závidí 👿 Skus latex to možná projde :confused: :cheer:

 288. Jsem slečna. 🙂
  jinak, žádné pravidlo jsem neporušila, takže nevím, co tady píšete..
  Michael – děkuju.. :kiss: :confused: :confused:

 289. já si tam nedávám nahaté lidi.. 😀 A navíc, dala jsem tam i fotku v plavkách a Vy jste mi ji zase zamítla..

 290. btw, ty chodíš ke gynekologovi když máš menzes jo ? To jsi teda pěkně vymletá :D:D

 291. Zajímavý příspěvek. Věřím, že někteří gynekologové z toho mohou mít potěšení, ale když odvedou kvalitní vyšetření, tak ať se teda podívaj. Já se nemám za co stydět.

 292. Vy osobne my dokážete dokonale zlepšiť deň :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  Vždy sa tu veľmi bavím. Ďakujem…

 293. Julie, Libuše, Bohušu. Není to náhodou \“rodidlo\“ některé z vás ? Docela by to k vám i sedlo 🙂 [URL=http://img688.imageshack.us/i/closedr.jpg/][IMG]http://img688.imageshack.us/img688/9175/closedr.jpg[/IMG][/URL]

  :D:D:D

 294. [b][color=orange]No vidím to asi stejně takže zdar všem nemagorům[/color][/b]

 295. Možná by stačilo v Bohnicích omezit pacientům přístup k internetu…

 296. lepší způsob je rovnou je střílet ušetří to státní pokladnu 👿 👿 👿 👿

 297. Já osobně bych šílené feministky, jako třeba Bohuše Ondráčková či Libuše zavíral do blázince. Slyšel jsem příběh o tom jak jednou šla jistá feministka po ulici, viděla člověka na vozíčku a s toho vozíčku ho shodila.
  Nehledě na to že každá žena která se přidá mezi zdejší podivné existence přece nemůže být normální. Pokud je ošklivá a nesnáší chlapy, tak to nemusí ventilovat veřejně a dělat ze sebe blbku. Ale pokud se přidá ke zdejším feministkám a píše tu dennodeně kraviny, tak to přece nemůže být myšleno jen tak nevině.

 298. [quote=Bohuše Ondráčková]Tohle je totiž diskuze k článku o zaměstnání mužů jako gynekolog,
  jestli jste si nevšimli vy hovada.[/quote]
  Nebaví mne odpovídat dvakrát.

 299. [b][color=orange]Ono je celkem neslušný vecpat se nevkusně do debaty které nerozumíš, zkazit celej její smysl a ještě nadávat. Když nemáš vlastní lidi se kterýma by ses bavila tak se nenuť nám kteří o tebe nemaj zájem[/color][/b]

 300. to by jsi asi dřív chcípnul smrady když se dole jen kultivujou :X :X :X :X

 301. Zase se tu bavíte o hloupostech? To jste opravdu tak naivní nebo si tím jen dokazujete ego? Myslím tím, jak si myslíte, že umíte rukama vyčarovat oheň a blablabla. Jen počkejte na Pavlínku, ta vám celej tenhle oftopik smaže, chich. Tohle je totiž diskuze k článku o zaměstnání mužů jako gynekolog, jestli jste si nevšimli vy hovada.

 302. Kdybych já byl gynekolog, a přišel mi do ordinace někdo jako slečna Jůlie a její FemDom klub, tak bych raději ten diplom vrátil a šel kopat příkopy…

 303. satanismus je víra založená na požitky těla a hlásá Buď sám sobě bohem.

 304. teoreticky jo ale my bereme satana jako energii v přírodě

 305. Hmm zajimavé. Takže ty vlastně uctíváš všechny staré bohy, kteří tu byli před příchodem křesťanství…?

 306. [b][color=orange]Knihu sem nečet ale příběh znám…animák je částečně podle hry ale hodně věcí je tam jinak…třeba tu kosu nemá od toho démona ale od samotnýho smrťe když se spolu utkaj protže Dante byl bodnut do zad když bránil tu dobytou pevnost v jeruzalémě…ale na tom filmu mě nejvíc štvalo to že každou část dělal jinej grafik[/color][/b]

 307. Myslím knihu a ten animovaný film. :whistle: Ale hru neznám jenom sem o ní slyšel.

 308. [b][color=orange]Myslíš hru, animák nebo Aligieriho Božkou komedii?[/color][/b]

 309. [b][color=green]9 kruh – kruh zrádců 😉 Znáte Danteho peklo? [/color][/b]

 310. podle Kabyly to tak údajně je ale prakticky ho vytvořily křesťani k obrazu svému Vzhled vychází z Římského boha Pana který měl podobu satyra…Jinak je satan jako takový složen ze všech starý bohů ze všech naboženství které církev svatá za tu dobu zničila.

 311. [b][color=orange]Jo jedinej kterýmu prej bůh povolil svobodnou vůli a v ten moment zjistil jakej je bůh parchant za což byl odsouzen do samotnýho středu 9. kruhu pekla[/color][/b]

 312. myslím že jo nechtěl tu andělskou ideologii a tak se odpojil a vytvořil komunitu padlích andělů (pokuď se mýlím předem se omlouvám)

 313. A jak to vlastně bylo se Satanem? Nebyl on taky nějaký anděl??

 314. [b][color=orange]Není nad to vyhřívat se v teplíčku plamenů nějakýho démona…za to ti blbí andělé…furt komandujou, ten průvan z máchání křídel taky nezahřeje a furt si hrajou na nějakou vznešenou hyearchiri[/color][/b]

 315. [b][color=orange]Joo to já mám na prázky lukrativní brigádku…fofřík nosí z práce kably a tak je hezky zbavuju izolace a za kilíčko mědi kilíčko do kapsy[/color][/b]

 316. A taky myslím že se vzájemně vylučuje shazovat lidí z invalidního vozíku a komunikovat s andělama jak třeba Libuška. 😉

 317. sakra já nemám žádný peníze všechny jsem je utratil za třídní výlet 🙁

 318. [b][color=orange]To jo…i když, kdyby ta guma praskla na větší ploše než jen š***ka…mě se to nechce domýšlet[/color][/b]

 319. [b][color=green]No myslím že by to dopadlo stejně jak ve filmu *****hošiguttentag :woohoo: :woohoo: Tam ten anděl byl dobrej :whistle: [/color][/b]

 320. můžeš třeba do vizovic na MoR ale nevím jestli už nebudou lístky pryč

 321. [b][color=orange]Ale jo jak uma praskne…tak je to…no někdy i v řiti XD[/color][/b]

 322. [b][color=orange]Čekni YT na nějaký videa o Monkey D. Luffymu[/color][/b]

 323. 😀 😀 😀 no když síla elementu vyprchá a guma praskne tak je to pěkně v hajzlu 😀 😀 😀

 324. [b][color=orange]To je ten problém na to sem moc línej XD Já si radši zachlastám doma nebo v hospě..a někdy je i živá hudba[/color][/b]

 325. [b][color=orange]Nedělej si srandu…Guma je mocný element. Pro podrobnosti se obrať na Akumu[/color][/b]

 326. [b][color=orange]Myslím že to jednou použila na svůj mozek…od tý doby to má následky[/color][/b]

 327. [b][color=orange]No snad se to zprasí v lepší průběh o prázdninách[/color][/b]

 328. [b][color=green]Ten umí dobře vyvolávat Alena[/color][/b]

 329. [b][color=orange]Tady asi bude v mojem životě chyba[/color][/b]

 330. třeba rituál Touhy funguje 100% použil jsem ho 2x a fungoval a ty holky taky na magii nevěřily

 331. [b][color=orange]Andeělé jsou vypočítavé svině. To už radši nějakýho démona[/color][/b]

 332. bohužel ne věřím na ně zkouším přivolat nebo aspoň aby na mě promluvil ale nedaří se, ale když o tom tak teď přemýšlím nevím co bych měl říkat já kdybych ho uslyšel či dokonce uviděl 😀 😀 😀 😀

 333. [b][color=orange]Mám takovou teorii že pokud člověk na daný druh magie nevěři tak na něj nemá ani účinky. Zatím na mě buť nikdo nezkoušel žádnej rituál nebo je ta teorie pravdivá[/color][/b]

 334. [b][color=green]Já umím máchat rukama a umím vyvolávat lighting bolt 😛 😛 😛 [/color][/b]

 335. [b][color=orange]Dokaď neuvidímm chlápka bez trička a toho aby máchal rukama vyvolat fireball tak v žádnou magii neuvěřím[/color][/b]

 336. to je prava ale hlavně teda ty k nímž promlouvá bůh a jasnovidce 👿

 337. tak magie je jen jedna záleží na člověku jak jí použije

 338. Prostě závidite Sloncekovi její pěknou postavu.A pěkné \“oči\“( jak řekl satanista).Skuste se jednou umýt :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 339. [b][color=orange]Zkus přirozenou regeneraci…funguje skvěle[/color][/b]

 340. Celkem by mě zajímalo jak se dá vložit úd do vulvy 😀

 341. [b][color=orange]Nezavřem radši všechny? Každej je nějak šáhlej[/color][/b]

 342. no já si myslím ešte bych přidal kartářky, jasnovidce a všelijáke šarlatány zabívající se takzvanou bílou magii 👿

 343. [b][color=green] Už jsem to tu psal, ale napíšu to tu znovu: Mužů, š.p.ič.k.o.v.ý.ch gynekologů je daleko více než žen… :whistle: . :)[/color][/b]

 344. [b][color=orange]A to je jediný správný přístup[/color][/b]

 345. já bych lidi co si myslej že knim promlouvá bůh hned zavíral do ústavů pro duševně choré 😛

 346. Já osobně bych gynekology zavírala hned do vězení. Slyšela jsem i příběh o tom, že jednou jak tam někdo ležel na té podložce, tak k ní ten gynekolog přišel a vložil jí do vulvy přímo svůj úd a ona kvůli tomu otěhotněla. Co když se jí potom narodil syn? Katastrofa!
  Nehledě na to, že každý muž, který se jde věnovat tomuto oboru, přeci nemůže být normální. Pokud chce pomáhat lidem, tak je v medicíně ještě další hromada oborů, kde se může nechat zaměstnat. Ale zvolit si jako profesi tu, kde každým dnem šálí ženské klíny, přeci nemůže být myšleno jen tak nevině.

 347. Jak staré jste,že nevíte,že na gyndu se nechodí v době menses??Asi jste fakt hloupé husičky!!krom toho,svlečené ze spodního prádla v sukni se sedí už před ordinací,nikoliv v čekárně jiných žen a nejlépe v kabinkách,kde čekáte na zavolání lékaře a ty jsou všude!!A ženská je necitlivá potvora.Nechoďte na preventivky,kašlete na to,pan Rak všeho možného vám poděkuje,jak se mu u vás bude dařit!!Aspoň bude dříve po bláznivých feministkách!!

 348. to víš unich gynekologa dělá inseminátor krav a v tej samej budově 👿 👿 👿

 349. chcem vidiet zensku ktora chodi pocas kramov ku gynekologovi…a je sice nejak zname ze gynekologovia su lepsi lekari ako gynekologicky…lebo su taky…citlivejsi…ale ja na svoju nedam dopustit…a kto vam kaze mile damy chodit na prehliadku bez nohaviciek? co nemate kabinky na prezlecenie?

 350. A v čem jsou vaše názory pokrokové? Vytahujete sem názory staré desítky a stovky let

 351. Děkuji všem těm co nejsou zpátečničtí, jako tady pisatel.

 352. děkuju těm, kteří chápou tuto stránku a nepředpokládají, že obsah někdo myslí vážně. Feministky jsou hráblé, ale ne s IQ odpovídající hluboké MR. :whistle:

 353. kdo mi to tu bere muj nickname? sice jsem mrtina ale i tak! 😀

 354. Milá pani Martina, prosím Vás uistite sa či je váš gynekológ gynekológom 😀 Nie je možné, aby ste sedela v čakárni bez spodného prádla ❗ ❗ ❗ a ešte počas menštruácie. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  Nabudúce si dajte spodné prádlo a pravdepodobne uvidíte, že tomu gynekológovi to bude jedno, čo ste naostro, alebo nie …. A nepočúvajte už kamošky čo vám dávajú takéto rady. Bez spodného prádla…. Och… :woohoo: :woohoo:

 355. Já měla gynekologa léta a kdyby bohužel nezemřel, chodila bych k němu dál, byl to vynikající lékař a mé matce zachránil život.
  Takže pokud nějaká bezmozková individua neuznávají gynekology, je to jejich problém, ale nemusejí nikoho urážet (ale chtít po póvlu, aby se choval jako kultivované lidské stvoření je jaksi nereálné).

 356. holka asi si toho ještě moc nezažila a pokud ano tak to asi nebylo příjemné.. a asi by si měla vědět, že většině mužů nejde jenom o jedno… pokud si to myslíš tak si hloupá a nikdy v životě s nikým nebudeš štastná.. jestli ano tak to tak maximálně s Jůlinkou

 357. já osobně preferuji gynekology… jsou příjemnější a mnohem slušnější než ženy (tedy z mé zkušenosti)… článek se mi zdá hloupý, protože takovýto lékař je důležitý a pokud je více gynekologů než-li gynekoložek tak je to chyba toho, že se ženy hlásí ke studiu méně…jestli máte pocit, že vás gynekolog vystavuje jakémukoliv tlaku tak ho změnte a uvidíte, že to lepší nebude ani pod \’\’kukátkem\’\‘ ženy… a nebo k němu či kní nechodte vůbec pokud se vám to zdá zbytečné..

 358. Ty by si mala ísť do väzenia za otravovanie sveta svojou prítomnosťou… A na doživotie…

 359. Nechápu, proč by mi mělo vadit, jít za doktorkou ? Naopak bych se cítil divně kdyby mi na penis sahal muž.

 360. Nevím, co považovat za vti.pnější – tvojí myšlenku, že gynekologové jsou zločinci, nebo slovíčko "myslím" 😀
  Zavřeme všechny muže – gynekology a též ženy – uroložky a androložky. Též by se to dalo nazvat sexuálním obtěžováním 😀
  Jen tak btw – díky vám mám opět víc jasno, v jakém oboru budu v budoucnu pracovat 😀

 361. VKdyž jsi teda vždycky chodila jen ke gynekoložce, jak můžes soudit gynekologa? Zas je kecáš

 362. možná by jsi se měla nechat zavřít do ústavu a začít léčit svou schizofrenii

 363. S článkem plně souhlasím, naštěstí jsem chodila vždy ke gynekoložce ženě. Myslím že muži gynekologové jsou zločinci, a všichni by měli jít na pár desítek let do vězení za sexuální obtěžování.

 364. Autorko článku, Martino, a další \“feministky\“ jste domýšlivé a moc si fandíte! Myslíte, že někdo studuje 6 let + další roky studia, jen aby se mohl koukat na vaši oslizlou a zapařenou p..í..č..u.. ???? :X

 365. [quote=Romana Konecna]Konkrétně bod číslo dvě.[/quote]

  a kde já mám akorát 404: Nenalezeno

 366. Julie, tu k.ravinu o těch pitvách jsi vzala zase kde?Pokud se v nějaké oblasti nepohybuješ, tak o ní tady nekvákej blbosti, protože o tomhle vážně nic nevíš.

 367. Bože tak když nechci, aby mě vyšetřoval muž, tak si najdu doktorku. Většinou slychávám, že jsou muži lepší gynekologové protože jsou opatrnější.

 368. no tak to je moc…u nás je nejlepší porodnice v republice a kdo jí velí? muž-nejlepší doktor pod sluncem…ty ste fakt omezený *****…

 369. To jsou zas blbosti, tahle stránka jde docela z kopce. Chlapy co se o ní staráte, vymyslete něco lepšího… gynekology jste tady už probírali a očividně nemáte inspiraci.
  Taky furt mluvíte o tom jak chlapy namají nic lepšího na práci, než myslet na to jak se teď stydíte a cítíte a myslet si něco o ženskejch. Takový blbosti, to by člověk nesměl mít co na práci a ještě být zakomplexovaný aby věnoval energii na takový ptákoviny

 370. už se těším až tu budou pobíhat feminy a zatýkat muže aby je mohli vykastrovat 😀 😀 už si brousím nože tak doufám že pak dostanu nějaký hezký trest 😀 😀 😀

 371. ta feministka není náhodou? rebelkaaaa?
  Jinak jsme ještě zapoměli na Alenu 😀

 372. feministek cca 1 ale pseudoFeministe Romana,Pavlína,Linda + ty co máš napsaný

 373. kolik feministek je tady zaregistrovaných Libuše, Julie, Bohuše, Anna je tu ještě někdo?
  ztrácím nějak vědomí kolik jich tu je a souhlasí s nimi…

 374. "Já ti nevim co na tom vidíš. Mě po dvaceti letech praxe to připomíná rozpitvanýho netopejra."
  Říkal můj známý gynekolog.

 375. Nj, ukazujú nám mužom akou cestou kráčať… 😀 😀 😀

 376. no vidíš aspoň k něčemu jsou tyhle stránky 😀 😀 😀 😀

 377. Che-che, ja som na zdravotke len v druhom ročníku, takže už viem čo budem… 😀 😀 😀

 378. Kua já měl jít na studovat na Gynekologa 😀 😀 😀 😀

 379. Niekde som čítal, že klientelu gynekologičky tvoria takmer výhradne mladistvé a cudné dievčatá, [b][u]SILNE FRUSTROVANÉ ŽENY S PROBLEMATICKÝM VZŤAHOM K OKOLIU AJ K SEBE SAMÝM[/u][/b], ženy s menšinovou sexuálnmou orientáciu a jeptišky.

  Ostatné radšej volia gynekológa, pretože je akosi prirodzenejšie, aby sa ich [i]tam[/i] dotýkal muž.

 380. Vy jste žena????? vy se za sve tělo stydite???? Ona ne a jestli ženske tělo je vulgarni tak si asi sami nevěřite 😛 😛 😛

 381. [quote=Bohuše Ondráčková]Tvá fotografie byla v rozporu s pravidly tohoto webu. Pokud si dáš slušnou fotografii, na které není nic hanbatého, nebude už zamítnuta.[/quote]

  Kliknutím na \“Nahrát\“ souhlasíte se zveřejněním vybraného obrázku a prohlašujete, že neporušuje Podmínky

  Pravidla https://www.feministky.com/pravidla-pro-diskutujici.html

  jakýma pravidlama se má řídit ? těma v odkazu ? protože jestli jo, tak žádné z pravidel slečna/paní sloncek neporušuje.

 382. A já myslel že je to normálně smýšlející žena… mýlil jsem se 🙁

 383. Martino, tak za tím gynekologem nechoďte a až budete mít rakovinu,třeba vás vyléčí Libuše,Bohouš nebo Julie a nebo vlastně i milka Alenka. Když vám to nevyhovuje,tak proč si nenajdete ženu gynekoložku?

 384. Dobrý den, přestaňte si tam dávat nahaté lidi a bude vám ponechána. Děkujeme za součinnost.

 385. Gynekolog je jen praštěný intelektuál hledající problémy tam, kde jiní nalézají svoje potěšení :whistle: 😆
  Nezáleží na tom, zda je gynekolog muž nebo žena, protože to stejnak vyjde nastejno. Tak nebo tak se vás bude těmi slizkými prsty dotýkat. 😀 A u ženského lékaře se svlékáte až v ordinaci, pokud se nemýlím. U některých pacientek by byl pan doktor spíše rád, kdyby se svlékat nemusely… Že drahé femky?

 386. Ten poslední odstavec mně dostal já chodím na urologii k ženské lékařce a nemam stím žádny problém

 387. žena gynekoložka nedává preventivní prohlídky? (to si telefonujete nebo jak? telepaticky dorozumíváte?)
  žena gynekoložka má jemný prst? (takže nemá gumovou rukavici, ale svoji ruku, čímž se dotkne vašich \“rodidel\“ [koho napadl tkaý ******ní výraz?] prstem, což je náznak lesbismu a je stejne špatná jako muž?)
  vy se červenáte když jdete na prohlídku? to tam chodíte stále poprvé? první prohlídka by měla být o studu, další už jen o \“zvyku\“…melete akorát další blbosti a jen si pod sebou řežete další větev do propasti věčné demence…

 388. Ani se nedivím že místní mají problém ukázat díru doktorovi. Ten než by se prohrabal porostem a plíněma a… no nebudu to rozebírat do detailu :X

 389. Tak to prosím ne. Ten někdo byl můj bývalý přítel a já jsem sama provokovala, takže to bylo z hecu napsané.. 😀

 390. Teď když to po sobě čtu.. tím jsem myslel že porád myslíme na sex, nic proti avataru 👿

 391. To jsi možná ani psát neměla, to je další podnět pro tyhle ochechule aby se začaly ohánět tím, jaký jsou chlapi prasata B)

 392. Ani ne.. To mi jednou poslal na chatu jeden chlap.. Ale ono to znělo jinak.. \“Moje tělo by chtělo to tvoje tělo. Chtělo by tvé tělo moje tělo? Kdyby tvé tělo chtělo moje tělo, moje tělo by tvoje tělo ještě více chtělo.\“ Nebo nějak tak to bylo.. 😀 A mi se to zalíbilo, tak teď to používám.. 😀

 393. Autorka tohohle článku si zřejmě neuvědomuje, že ke gynekologovi nechodí jen \“mladé a šťavnaté broskvičky\“ náctiletých pacientek, ale mnohdy i staré a spíše odpudivé než vzrušující exempláře. Tato skutečnost nutí gynekologa dívat se na každou z vás jen jako na \“případ\“ a zároveň celkem účinně brání večerním fantaziím nad pacientkami. Zastánkyní názoru \“chlapům jde jen o jedno\“ se chci zeptat: proč tohle řešíte? Znáte snad někoho kdo chodí za doktorama a svádí je nebo se nechá svést? Tak je pak jedno jestli je to chlap nebo ženská..

 394. Poslušně hlásím, že už jsem si takovou fotografii dala a přec byla zamítnuta. Jakto??

 395. Tvá fotografie byla v rozporu s pravidly tohoto webu. Pokud si dáš slušnou fotografii, na které není nic hanbatého, nebude už zamítnuta.

 396. Co je lepší? Slizský prst gynekologa nebo suchý prst gynekologa?

 397. Jestli-že je trápí jejich tělo, tak to je jejich věc.. 😀 Moje tělo by chtělo jiné tělo, ale když to moje tělo neuvidí jiné tělo, tak by to mé tělo to druhé tělo nechtělo. :woohoo:

 398. Tady mají jiný ideály krásy a z ostatních mají strach 😉

 399. Jo, to vidím.. Mě tím úplně deptají. 😀 A přitom ta fotka není zas tak zlá. 😀

 400. ROMANA KONEČNÁ – proč mi tam nenecháte mou prof. fotku?? :angry: Když si ji vyměním za nějakou jinou, tu mi taky zamítnete!!

 401. Bože dámy, to snad nemyslíte vážně… Skutečně si myslíte, že gynekologa zajímá právě ta vaše vagína a tajně doma o vás sní??? Při vší úctě, pro lékaře je to úplně stejný pocit, jak se někomu koukat do ucha nebo nosu (i když to zní možná drasticky, vůbec nepřeháním).
  Ani ti medici, kteří se na oddělení ukážou jenom na nějaký měsíc-dva v průběhu předpromoční stáže na gynekologickém vyšetření nevidí zhola nic \“erotického\“, co má pak říkat člověk, který v oboru pracuje už léta?

 402. Nemusis chodit na preventivne prohlidky, nikdo Te nenuti :-). Jenom nechapu proc chces jit (teda kdyz se nador objevi)na vykon trvajici 3 hodiny, nez 20 minutovy vykon :-). Nemluviac o onkologii a oddeleni radioterapie 🙂

 403. [b][color=orange]Mě jde taky o jedno, někdy o dvě když je žízeň[/color][/b]

 404. Mužů, š***kových gynekologů je daleko více než žen… :whistle: . 🙂

 405. ano, o sex a o sex že ? co zajištění rodiny ? to ti nic neříká ? o založení rodiny ? to ti nic neříká ? o lásce ? o milování ? asi ne …

 406. Ogarka – mi jde o jedno. Abych měla doktora, kterému věřím a který se kě mě chová citlivě a mile.

 407. Přesně. 🙂 A proto chodím raději k muži, než k ženě.. I když.. 😀 Chtěla jsem být, když jsem byla menší, sexuoložka. 😀 Nejen gynekoložka, ale rovnou sexuoložka.. 😀

 408. Ne každý chodí ke gynekologovi za účelem potěšení. Nebo snad zazlíváte zubaři, že to bolí?

 409. a číst umíš ???? brýle používáš ???? pomluvy… pomluvy… pomluvy

 410. No právě. 😀 Snaží se.. 😀 A v tom je to nejlepší, protože on nemůže říct \“Teď Vás to nemůže bolet, protože jsem to měl taky a bylo to v pohodě.\“ 😀 Přijde mi to lepší.. Jednou mého gynekologa zastupovala žena a byla hodně nepříjemná.. Jsem byla úplně mimo, protože byla dost drsná..

 411. Například u nás v Moravské Třebové to tak bývalo tak nesuďte když neznáte.

 412. nesmíš to cucat s prstu ale občas tam zajít … nevím kde je psané že musíte bez spod. prádla ?

  Marina: je ti zle ? najdi si ženu, nikdo tě nenutí být u mužského gynekologa …

 413. Soucítit? A jak to může udělat, když v ženském těle nikdy nebyl?

 414. Tak tohle určitě napsal někdo, kdo u gynekologa nebyl. 😀 A nebo byl, ale jenom v čekárně. 😀 Ke gynekologovi můžete jít i se spodním prádlem, pak se tam vyslečete.A já si myslím, že je lepší gynekolog než gynekoložka. Protože gynekoložka ví, že nás to nemůže bolet atd.. natož co gynekolog si dává pozor a snaží se s námi \“soucítit\“.. 😀 Teda, aspoň ten můj.. 😀

Comments are closed.