DAŇOVÝ PORADCE – vhodná spolupráce při podnikání

daňový poradce

Každý rok, v poslední březnový den, se mnozí podnikatelé nevyhnou pochybám, zda správně vyplnili daňové přiznání a hledají na poslední chvíli daňového poradce. Za chyby se totiž platí nemalé pokuty a penále, ať už na ně přijde finanční úřad nebo sám podnikatel. Jednou z možností, jak neudělat chyby, je využít externího daňového poradce. Jaké výhody tato varianta přináší, se dozvíte například zde a na co si dát při výběru daňového poradce pozor se pokusíme níže vysvětlit.

Daňový poradce – jeho oslovení je krok správným směrem

 • Jestliže si nevíte rady jak správně vyplnit daňové přiznání, můžete se obrátit na profesionála.
 • Ideální stav je ten, když s daňovým poradcem spolupracujete dlouhodoběji, protože ke konci března již není možné zpětně zasahovat do vyhotovených účetních podkladů.
 • Spolupráce s daňovým poradcem Vám přinese řadu výhod.
 • Finanční úřad Vám může díky daňovému poradci posunout lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o tři měsíce později, tedy až na konec června.
 • Odklad pro podání daňového přiznání platí jen v tom případě, je-li podána plná moc k zastupování podnikatele daňovým poradcem před uplynutím řádného termínu, tedy do konce března na finanční úřad.
 • Zplnomocnění je nutné oznámit a doručit také příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.
 • Největším přínosem, vedle správnosti podaného přiznání, je také úspora ve výši daně.
 • Správným uplatněním odpočitatelných položek dokáže daňový poradce výslednou daň snížit, oproti té, kterou si vypočítal sám podnikatel.
 • Prozrazení citlivých ekonomických údajů se podnikatelé nemusejí obávat, ze zákona totiž vyplývá garance mlčenlivosti všech daňových poradců.
 • Protože ani daňový poradci nemusejí být neomylní, jsou ze zákona pojištěni a klientovi je tak garantovaná jejich odpovědnost za způsobenou škodu.
 • V případě kdy nebudete spokojeni s prací daňového poradce, máte možnost podat stížnost na Komoru daňových poradců ČR.

vyplnit daňové přiznání

Základní rady a doporučení při výběru daňového poradce

 • Ověřte si kvalifikaci a zkušenosti daňového poradce

 • Každý daňový poradce musí mít pro svou činnost odpovídající vzdělání a vlastnit certifikát, jak je uvedeno v následující charakteristice.
 • Měl by mít praktické zkušenosti se zpracováním daní, umět komunikovat s finančním úřadem a orientovat se v novelizacích daňových zákonů.

 • Seznamte se s kanceláří daňového poradce
 • Zajímejte se také o velikost kanceláře, kde působí a to v tom smyslu, zda si vše řídí sám, nebo má schopné zaměstnance. I to Vám může mnohé napovědět.

 • Zjistěte si profil klientů daňového poradce

 • Porovnejte, zda poskytuje služby podobným klientům, jako jste Vy.
 • Zmapujte si, jestli daňový poradce neposkytuje služby pouze malým firmám, nebo naopak pouze velkým firmám a to porovnejte s velikostí Vaší firmy.
 • Velkou výhodou je, pokud zjistíte, že daňový poradce má již nějaké zkušenosti s podobnou firmou, jakou jste Vy.

 • Zajímejte se o šíři nabídky daňového poradce

 • Daňový poradce by měl umět řešit nejen Vaše daně, ale také případné problémy s finančním úřadem a jinými institucemi.

 • Daňový poradce a jeho dostupnost
 • Váš daňový poradce by Vám měl být k dispozici po celý rok, ne pouze v období placení daní.

 • Zajímejte se o jeho ceny

 • Vyžádejte si u potenciálního daňového poradce detailní nabídku cen jeho služeb a tu si porovnejte nejen s konkurencí ale i s vlastními finančními možnostmi.

 • Zjistěte si jaký má daňový poradce postoj a chování ke klientovi
 • Kromě toho, že by měl být daňový poradce kvalifikovaný a zkušený, měl by být zároveň trpělivý a zdvořilý. Měl by Vám umět vše vysvětlit, abyste věcem porozuměli.

 • Specializace daňového poradce
 • Pokud je daňový poradce na nějakou daňovou problematiku odborníkem, můžete toho využít ve svůj prospěch.

 • Zkušenost daňového poradce s finančním úřadem
 • Daňový poradce, který pracoval na finančním úřadě, má pro Vás přidanou hodnotu.

 • Úspěšnost daňového poradce

 • Zjistěte si, kolik jeho klientů řešilo problémy s finančním úřadem a s jakým výsledkem.

 • Umístění kanceláře daňového poradce

 • I když se dnes mnohá komunikace řeší elektronicky, není od věci si zjistit vzdálenost, umístění kanceláře daňového poradce od Vaší společnosti nebo finančního úřadu.

Sdílet článek